ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο

Ενόψει και της προκήρυξης (δια της μετακίνησης συναδέλφων από τη Β/θμια) οργανικών θέσεων Πληροφορικής σε Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ από το Σεπτέμβρη του 2012 ανέβασα το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο (για τον εκπαιδευτικό) το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε παρακάτω

Δείτε το στο slideshare.net

Για τη διδασκαλία των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο δείτε και κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών (για το μαθητή)

Δείτε το στο slideshare.net

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικό Υλικό

Για να κατεβάσετε τον Α΄ Τόμο (Γενικό Μέρος) του  Βασικού Επιμορφωτικού Υλικού κάντε κλικ εδώ.  

Για να κατεβάσετε το Β΄ ΤόμοΕιδικό μέρος, Κλάδος ΠΕ 70, κάντε κλικ εδώ. 

Τέλος για να κατεβάσετε το Γ΄ Τόμο που αφορά στην Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και προτεινόμενα Διδακτικά Σχέδια

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τα Μαθηματικά κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τη Γλώσσα κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τις Φυσικές Επιστήμες κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για την Ιστορία κάντε κλικ εδώ.

Τα Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου

Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε σε συμπιεσμένη μορφή (σε κομμάτια) όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Τα βιβλία παρουσιάζονται ολόκληρα (μετά από την κατάλληλη τεχνική επεξεργασία) και όχι ανά μερικές σελίδες όπως έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οδηγίες : Για να τα δείτε θα πρέπει να κατεβάσετε πρώτα όλα τα κομμάτια και μετά να αποσυμπιέσετε το πρώτο (part1) και αυτόματα θα αποσυμπιεστούν όλα τα κομμάτια.

Για να κατεβάσετε το Adobe Acrobat Reader κάντε κλικ εδώ . Για να αποσυμπιέσετε τα κομμάτια με τη βοήθεια του προγράμματος WINRAR κάντε κλικ εδώ.