Τα Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου

Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε σε συμπιεσμένη μορφή (σε κομμάτια) όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Τα βιβλία παρουσιάζονται ολόκληρα (μετά από την κατάλληλη τεχνική επεξεργασία) και όχι ανά μερικές σελίδες όπως έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οδηγίες : Για να τα δείτε θα πρέπει να κατεβάσετε πρώτα όλα τα κομμάτια και μετά να αποσυμπιέσετε το πρώτο (part1) και αυτόματα θα αποσυμπιεστούν όλα τα κομμάτια.

Για να κατεβάσετε το Adobe Acrobat Reader κάντε κλικ εδώ . Για να αποσυμπιέσετε τα κομμάτια με τη βοήθεια του προγράμματος WINRAR κάντε κλικ εδώ.