Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικό Υλικό

Για να κατεβάσετε τον Α΄ Τόμο (Γενικό Μέρος) του  Βασικού Επιμορφωτικού Υλικού κάντε κλικ εδώ.  

Για να κατεβάσετε το Β΄ ΤόμοΕιδικό μέρος, Κλάδος ΠΕ 70, κάντε κλικ εδώ. 

Τέλος για να κατεβάσετε το Γ΄ Τόμο που αφορά στην Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και προτεινόμενα Διδακτικά Σχέδια

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τα Μαθηματικά κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τη Γλώσσα κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τις Φυσικές Επιστήμες κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για την Ιστορία κάντε κλικ εδώ.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Ψυχολογία

Κατεβάστε υλικό για την προσέγγιση της εκπαιδευτικής ομάδας εδώ καθώς και για τη δημιουργία, τα βήματα και τις αρχές που τη διέπουν εδώ . Για τις σχέσεις και πώς αυτές αναπτύσσονται / οικοδομούνται στην ομάδα κάντε κλικ εδώ .