ΤΠΕ και Δημοτικό Σχολείο

Ενόψει και της προκήρυξης (δια της μετακίνησης συναδέλφων από τη Β/θμια) οργανικών θέσεων Πληροφορικής σε Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ από το Σεπτέμβρη του 2012 ανέβασα το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο (για τον εκπαιδευτικό) το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε παρακάτω

Για τη διδασκαλία των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο δείτε και κατεβάστε το Πρόγραμμα Σπουδών (για το μαθητή)

Τα Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου

Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε σε συμπιεσμένη μορφή (σε κομμάτια) όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Τα βιβλία παρουσιάζονται ολόκληρα (μετά από την κατάλληλη τεχνική επεξεργασία) και όχι ανά μερικές σελίδες όπως έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οδηγίες : Για να τα δείτε θα πρέπει να κατεβάσετε πρώτα όλα τα κομμάτια και μετά να αποσυμπιέσετε το πρώτο (part1) και αυτόματα θα αποσυμπιεστούν όλα τα κομμάτια.

Για να κατεβάσετε το Adobe Acrobat Reader κάντε κλικ εδώ . Για να αποσυμπιέσετε τα κομμάτια με τη βοήθεια του προγράμματος WINRAR κάντε κλικ εδώ.