Συνεδρίες

 

1η Συνεδρία:

Θεωρητικό Μέρος:

Σύγχρονες Θεωρίες για τη μάθηση

Παιδαγωγική Χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου:

Fyllo ergasias word1 from gpalap

2η Συνεδρία:

Θεωρητικό Μέρος:
Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Παιδαγωγική Χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου:

Ελληνική σελίδα για το Libreoffice

Fyllo ergasias word2 from gpalap

Fyllo ergasias word3 from gpalap

3η Συνεδρία:

Θεωρητικό Μέρος:

Πρακτικό Μέρος:

Διδακτική αξιοποίηση του λογισμικού του λογιστικού φύλλου

 Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

4η Συνεδρία:

Θεωρητικό Μέρος:

Πρακτικό Μέρος:

Διδακτική αξιοποίηση του λογισμικού των παρουσιάσεων

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

5η Συνεδρία:

Θεωρητικό Μέρος:

Συνεργατικά Εργαλεία web 0.2

Πρακτικό Μέρος:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:   Φύλλο Εργασίας 1Φύλλο Εργασίας 2

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ: Φύλλο Εργασίας 1

Συνεδρία

Θεωρητικό Μέρος:

Κατηγορίες Συνεργατικών εργαλείων web 0.2.

7η & 8η Συνεδρία

Ιστοεξερεύνση – Webquest

Υποδείγματα webquest σεναρίων

sxoleio

Δείτε μια ιστοσελίδα από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα και free χρήσιμα εργαλεία για τη δουλειά μας!

Το free Studio είναι μια ελεύθερη σουίτα επεξεργασίας εικόνων, ήχων, βίντεο που έχει τη δυνατότητα να τα συμπεριλαμβάνει όλα

9η Συνεδρία

Εκμάθηση της χρήσης λογισμικών για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση των γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Δραστηριότητες καιπαραδείγματα.

tuxpaint Δυνατότητες δημιουργικής γραφής, σύνθεσης πρωτότυπων ιστοριών και παραγωγή κινούμενων σχεδίων, μέσα από δραστηριότητες ατομικές και ομαδικές με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου. Τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες σύνθεσης, σύγκρισης, οργάνωσης, γενίκευσης. Μέσα από την ανάλυση και τη δημιουργία εικόνων, στατικών και κινούμενων, αλλά και με την προσθήκη κειμένου, αφυπνίζεται και διατηρείται η δημιουργικότητα και καλλιεργείται η έκφραση των παιδιών, με τη μορφή πολυσύνθετων αναπαραστάσεων.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά με πολλές και πρωτότυπες λειτουργίες.

Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση

http://www.tuxpaint.org/download  

Πώς αποθηκεύω στο TUXPAINTσε διαφορετικό φάκελο πέρα από αυτόν που από προεπιλογή αποθηκεύει το πρόγραμμα.

Φύλλο εργασίας για το Tuxpaint

10η – 11η  Συνεδρία

12η Συνεδρία