5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές καταφέρνουν να διερευνήσουν, να αναπτύξουν την κριτική  σκέψη και να διεξάγουν τα αποτελέσματά τους μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία.  Επίσης μπορούν να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του power point,του word και του διαδικτύου.

Ο εκπαιδευτικός κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων συνεργάζεται, δίνει οδηγίες και παρακολουθεί το έργο των ομάδων ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη που αποθαρρύνουν και απογοητεύουν τους μαθητές.

Η όλη μεθοδολογία προσφέρεται επίσης κατά εξοχήν για ενδο-ομαδικές    αξιολογήσεις και για ανοιχτή αξιολόγηση του έργου των ομάδων και για μελλοντική βελτίωση του έργου των ομάδων.

Αν περάσατε καλά παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας καθώς και τις προτάσεις σας για επόμενο σχεδιασμό και δημιουργία ενός web quest σεναρίου!

Αφήστε μια απάντηση