3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Oι μαθητές  μπορούν να εργαστούν ομαδικά ή ατομικά. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ενδιαφέροντα και οι δεξιότητες των μαθητών στο διαδίκτυο και στο χειρισμό του power point και του word.

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να οπτικοποιήσουν μέσα από μια απλή αφήγηση, την παρουσίαση ενός παραμυθιού του Αισώπου  με ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

 

Βήμα 1ο:

Οι μαθητές συνδέονται στο διαδίκτυο με την παρακάτω σελίδα όπου θα διαβάσουν ή θα ακούσουν με προσοχή έναν από τους αγαπημένους τους μύθους του Αισώπ.

Πατήστε εδώ

 

 

 

Βήμα 2ο:

Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο εικόνες κατάλληλες για την αναπαράσταση του παραμυθιού.

Τις εικόνες που θα επιλέξουν θα τις αποθηκεύσουν σε τοπικό φάκελο του υπολογιστή τους. Για τη συγκεκριμένη αποθήκευση θα επιλέξετε την επιλογή «Αποθήκευση εικόνας ως»

 

Βήμα 3ο:

Οι μαθητές ανοίγουν στον τοπικό υπολογιστή την εφαρμογή των παρουσιάσεων (Power Point) και δημιουργούν διαφάνειες τις οποίες ενισχύουν με τις κατάλληλες εικόνες ή το κατάλληλο κείμενο.

Ακόμα όπου χρειάζεται μπορούν να επενδύσουν και με τον κατάλληλο ήχο!

 

Βήμα 4ο:

Με την ολοκλήρωση όλων των διαφανειών της παρουσίασης, οι μαθητές ανακοινώνουν, ανά ομάδα,  τα αποτελέσματα στην τάξη. Μετά από διάλογο οι μαθητές κάνουν τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και ολοκληρώνουν την παρουσίαση του μύθου που επέλεξαν.

Βήμα 5ο:

Οι παρουσιάσεις μπορούν να προβληθούν και στις άλλες τάξεις του σχολείου ή να προωθηθούν στο ιστολόγιο του σχολείου. Έτσι θα αποτελέσουν ολοκληρωμένο διδακτικό υλικό για τους μύθους του Αισώπου.