Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τίτλος λογοτεχνικού κειμένου: Τα τρία μικρά λυκάκια ή Τα τρία γουρουνάκια

Μακέτα σχεδίασης:

Ψηφιακή αφήγηση με Power Point