Δυσορθογραφία

Ορθογραφία είναι η χρήση τυποποιημένων κανόνων για την καταγραφή των φθόγγων μιας γλώσσας. Η ικανότητα της γραφής απαιτεί απ’ το άτομο να μπορεί να συσχετίσει ήχους με γράμματα να κάνει ανάκληση των γραμματικών μορφημάτων, να μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε ένα σωστό γράφημα όταν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του ήχου και του γράμματος, να ομαδοποιεί καταλήξεις ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες της ορθογραφίας (Δημητρίου, 1994).

Η Δυσορθογραφία ανήκει στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αποτελεί ειδική διαταραχή της μάθησης της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν.Πολύ συχνά συνυπάρχει με την δυσλεξία αλλά μπορεί να υπάρχει και μόνη της. Το φαινόμενο της δυσορθογραφίας σχετίζεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο στη διαδικασία της γραφής, τόσο σε επίπεδο λέξης, όσο και σε επίπεδο σύνταξης, πρότασης και παραγράφου.

Η ορθογραφία είναι η καταγραφή των φθόγγων με τυποποιημένους κανόνες που δεν τηρούν τη φωνητική πραγματικότητα της γλώσσας(Δήμου, 1982, Πολομαρκάκη, 1989, Μήτσιου, 2006). (περισσότερα…)

Στρατηγικές αντιμετώπισης δυσαναγνωσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ευαισθητοποιούμε το μαθητή σε ακουστικά, οπτικά, κιναισθησιακά ερεθίσματα

 • Σύνδεση ήχου και γραφήματος, ήχου και οπτικής εικόνας
 • Εξάσκηση φωνολογικής ενημερότητας (γραφοφωνημικής σύνδεσης)
 • Παιχνίδια με ομοιοκαταληξία, αφαίρεση συλλαβών, φωνημάτων σε αρχική, μεσαία, τελική θέση
 • Ανάπτυξη οπτικής και ορθογραφικής μνήμης

Πριν την ανάγνωση:

 • Επιλογή κειμένων με ενδιαφέρον θέμα
 • Ενημέρωση του μαθητή για το τι πρόκειται να διαβάσει (παραμύθι, ποίημα …)
 • Σχεδιάγραμμα ανάγνωσης στο σπίτι τεμαχίζοντας το κείμενο σε πολλές καθημερινές αναγνώσεις
 • Σύσταση ηχητικού βιβλίου που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ανάγνωσμα
 • Ηχητική βιβλιοθήκη: «Άκου ένα βιβλίο»
 • Ενθάρρυνση του μαθητή να διαβάζει κομμάτια που έχουν μεγάλα γράμματα, με εικονογράφηση, να του διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα, ακρόαση ιστοριών
 • Διήγηση σύμφωνα με τη δυσκολία του κειμένου

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης (Snowling, Stackhouse, 1996):

 • Διαβάζει ο παιδαγωγός την αρχή για να βοηθήσει το μαθητή στην ένταξη του κειμένου
 • Γράφουμε με έντονα γράμματα τις υπογραμμισμένες λέξεις κλειδιά που δίνουν σημασιολογικές δομές στο κείμενο
 • Παρουσίαση παραδειγμάτων ή ορισμών δύσκολων λέξεων ή άγνωστων λέξεων στο μαθητή με δυσκολίες (δίδοντας συνώνυμα)
 • Βιβλία με εικονογραφήσεις και χαρούμενα χρώματα όπου διαφαίνονται τα κύρια πρόσωπα του έργου (ο πρίγκιπας …)
 • Χρήση γραφικών και σχηματικών μεθόδων (σχεδιαγράμματα, εικονογραφήσεις ιστοριών)
 • Ενθάρρυνση του μαθητή να βρει και να διηγηθεί τα αποσπάσματα που του δημιουργούν πρόβλημα
 • Ενθάρρυνση του μαθητή να αναπαραστήσει το κείμενο με εικόνες ή φιλμ

Βιβλιογραφικές αναφορές

Δράκος, Γ., (2002) Σύγχρονα Θέματα της Ειδικής Παιδαγωγικής,

προβληματισμοί, αναζητήσεις και προοπτικές Αθήνα : Ατραπός

Cèbe, S., Goigoux, R. (2009), LECTOR & LECTRIX :apprendre à comprendre les textes narratifs, Livre + 1 CD ROM, Retz.

Clay, M. M. (1993a). Reading Recovery: A guidebook for teachers in training. Portsmouth, NH: Heinemann.

Lipson, M., & Wixson, K. (2003). Assessment & instruction of reading and writing difficulty: An interactive approach. Boston: Allyn & Bacon.

Murray, B. (2003). Developing reading fluency: The reading genie. Retrieved May 8, 2003, from http://www.auburn.edu/~murraba/spelling.html.

Snowling, M., & Stackhouse, J. (1996). Dyslexia, speech, and language: A practitioner’shandbook. London, ON: Whurr.

Stanovich, K. E., (2000). Progress in understanding reading: Scientific foundations and new frontiers. New York: Guilford Press.

Swanson, L. (1999). Intervention research for students with learning disabilities: A meta-analysis of treatment outcomes. Retrieved January 17, 2003, from http://www.ld.org/research/ncld_reading_comp.cfm.

Swanson, L., Cooney. J., & O’Shaughnessy, T. (1998). Learning disabilities and memory. In B. Wong, Learning about learning disabilities (2nd ed.) (pp. 107-162). San Diego, CA: Academic Press.

Torgesen, J. (2000). Individual differences in response to early interventions in reading: The lingering problem of treatment resisters. Learning Disabilities Research & Practice, 15(1), 55-64.

Torgesen, J., & Mathes, P. G. (2000). A basic guide to understanding, assessing, and teaching phonological awareness. Austin, TX: PRO-ED.

Wong, B. (1998). Learning about learning disabilities (2nd ed.). Toronto: Academic Press.

πηγή: http://www.dyslexia.gr/


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων