Μαθαίνοντας λέξεις με την ολική μέθοδο ανάγνωσης και γραφής. Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για την Πρώτη Δημοτικού.

ΟΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μαθαίνοντας λέξεις με την ολική μέθοδο ανάγνωσης και γραφής. Φύλλα εργασίας και εποπτικό υλικό για την Πρώτη Δημοτικού.

Τροχός Γραμμάτων.Παιχνίδι και φύλλα εργασίας για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Τροχός Γραμμάτων.

Τροχός Γραμμάτων.Παιχνίδι και φύλλα εργασίας για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Λαβύρινθος αλφαβήτας. Παιχνίδι για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Λαβύρινθος αλφαβήτας.

Λαβύρινθος αλφαβήτας. Παιχνίδι για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

Μαθαίνω να γράφω τα γράμματα της αλφαβήτας. Για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

ΓΡΑΦΗ-ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ-

Μαθαίνω να γράφω τα γράμματα της αλφαβήτας. Για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

Παιχνίδι με την αλαφαβήτα. Για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

ΒΡΕΣ-ΤΟ-ΓΡΑΜΜΑ-

Παιχνίδι με την αλαφαβήτα. Για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για τα παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και για τα παιδιά του νηπιαγωγείου.

«Πού είναι ο Άρης;» Φύλλα εργασίας για παιδιά της Πρώτης Δημοτικού, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας

"Πού είναι ο Άρης;"

«Πού είναι ο Άρης;» Φύλλα εργασίας για παιδιά της Πρώτης Δημοτικού, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας

Καρτέλες συλλαβικής ανάγνωσης. Καρτέλες για παιδιά της Πρώτης Δημοτικού, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας

Καρτέλες συλλαβικής ανάγνωσης

Καρτέλες συλλαβικής ανάγνωσης. Καρτέλες για παιδιά της Πρώτης Δημοτικού, για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας

Παιχνίδι αλφαβήτας / Για παιδιά του νηπιαγωγείου της Πρώτης Δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες

Παιχνίδι αλφαβήτας

Παιχνίδι αλφαβήτας / Για παιδιά του νηπιαγωγείου της Πρώτης Δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για την Πρώτη Δημοτικού

ΥΠΕΡΒΑΣΗ-ΔΕΚΑΔΑΣ

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Φύλλα εργασίας μαθηματικών για την Πρώτη Δημοτικού

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές / Φύλλα ζωγραφικής για τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου!

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές

Χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές / Φύλλα ζωγραφικής για τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου!

Εικονογραφημένες καρτέλες ανάγνωσης / Υλικό για παιδιά της Πρώτης Δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Εικονογραφημένες καρτέλες ανάγνωσης / Υλικό για παιδιά της Πρώτης Δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.