30.671 σκέψεις σχετικά με το “Βραχυκύκλωμα και Ασφάλεια στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα