Μαρ 11 2017

Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση Ο.Η.Ε. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»,

Το ΓΕΛ Καστριτσίου συμμετείχε στην  Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση Ο.Η.Ε. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη», η οποία πραγματοποιήθηκε  στη Θεσσαλονίκη  από 16 έως 18 Δεκεμβρίου 2016. Συμμετείχαν μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με γλώσσα εργασίας την ελληνική.

PB220010

Η προσομοίωση επικεντρώθηκε στη διαδικασία ενώπιον των διαφόρων Επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αφορούσε μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων φρονούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των μαθητών της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, αφορούσε τις παρακάτω Επιτροπές:
– Την Επιτροπή για την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων.
– Την Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας.
– Την Επιτροπή κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.
– Την Επιτροπή για τα δικαιώματα του Παιδιού.
– Την Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

PB220009

Σε κάθε Επιτροπή συμμετείχαν 15-23 μαθητές, ο τρόπος συζήτησης  ακολούθησε  τους κανόνες των Model United Nations, σε απλοποιημένη όμως μορφή, και έγινε συζήτηση σε εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέρη. Την τελευταία ημέρα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών, και οι μαθητές  είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ελεύθερα την άποψη τους.
Παράλληλα με την εξοικείωση στο περιεχόμενο των συμβάσεων και τη διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών, οι μαθητές εξοικειώθηκαν στα ζητήματα εφαρμογής των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τα κράτη μέρη, έμαθαν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των άλλων, να σέβονται τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους. Γνώρισαν τη διαδικασία των Επιτροπών, τη διαδικασία ενός διεθνούς forum, τη διπλωματία όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού, βασισμένη σε κανόνες διεξαγωγής γόνιμου διαλόγου και στην καλλιέργεια του σεβασμού σε επίπεδο αντιλογίας.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η περαιτέρω επιμόρφωση των μαθητών σε ζητήματα που άπτονται γενικών κι επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δράσουν εντός ενός πλαισίου που διέπεται από τις αρχές της διεθνούς διπλωματίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις ρητορικές τους ικανότητες.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση Ο.Η.Ε. «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη»,
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.