Κόντος Γεώργιος – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

e class – ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Αρχεία για ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΜΒΑΔΑ

τεστ στο μήκος τόξου, μήκος κυκλικού δίσκου, εμβαδόν κυκλικού δίσκου και τομέα

ΤΕΣΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ, ΚΥΚΛΟΥ 1, 2