ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

 

Δραστηριότητα 1: Αξιοποιώ το διαδραστικό βιβλίο για τη συγκρότηση μιας διδακτικής παρέμβασης

Να ετοιμάσετε μια διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία ενός κεφαλαίου ενός γνωστικού αντικειμένου αξιοποιώντας το αντίστοιχο διαδραστικό βιβλίο. Σκεφτείτε ποιο από το διαδραστικό περιεχόμενο θα αξιοποιήσετε αλλά και ποιες οδηγίες θα συμπεριλάβετε στην περίπτωση αυτή λαμβάνοντας υπόψη ότι έχετε στη διάθεσή σας και διαδραστικό πίνακα. Περιγράψτε αναλυτικά τα βήματα της διδακτικής παρέμβασης αλλά και τις περιπτώσεις εμπλοκής του διαδραστικού περιεχομένου.

Τάξη: Β’ Δημοτικού

Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος

Ενότητα:  8, Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου

 

Διδακτικοί στόχοι:

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της ενότητας θα πρέπει:

  • να αντιληφθούν την ποικιλομορφία και τις ιδιαιτερότητες των τόπων της χώρας
  • να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν στο χάρτη τα βουνά, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις θάλασσες και τους πεδινούς όγκους
  • να περιγράφουν τον κάθε τόπο με τα χαρακτηριστικά του, τη χλωρίδα και την πανίδα του
  • να κατανοούν τη χρησιμότητα του κάθε τόπου και την ισορροπία ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο
  • να εντοπίζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτούς τους τόπους και σχετικά επαγγέλματα
  • να σέβονται το περιβάλλον στο σύνολό του
  • να διακρίνουν το αστικό περιβάλλον από ένα χωριό
  • να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και να διευρύνουν την επικοινωνιακή τους ικανότητα γύρω από όλα αυτά τα θέματα.

Τα χέρια μου χρησιμοποιώ μόνο για καλό

EIKONOLEJIKO

Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση