Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο blog και δεν μπόρεσα να αναρτήσω τη σημερινή δουλειά. Για εναλλακτική λύση θα έχουμε αυτό εδώ. Πιστεύω να το λύσω το πρόβλημα σύντομα.

Γλώσσα: Σήμερα κάναμε ανθολόγιο. Κάναμε το μάθημα της σελίδας «Ένας περίπατος στην πόλη». Ανάγνωση θα έχουν από την αρχή του μαθήματος στη σελίδα 89 τις 2 πρώτες παραγράφους … λαμπρόν ήλιο! 

Αντιγραφή και Ορθογραφία θα έχουν τις δυο τελευταίες γραμμές του μαθήματος στη σελίδα 91: «Ο Χάρης ένιωσε πως ο πατέρας του…ήταν ο κόσμος!»

Για το σπίτι θα έχουν να κλείνουν στο πρόχειρο τετράδιό τους 2 ουσιαστικά κι ένα ρήμα.

Ενικός αριθμός                          Πληθυντικός Αριθμός

Ον       ο       δρόμος            Ον       οι

Γεν    του                              Γεν      των

Αιτ.    τον                              Αιτ     τους

Κλητ.  –                                  Κλητ     –

 

Ενικός αριθμός                          Πληθυντικός Αριθμός

Ον       η      αγορά            Ον       οι

Γεν    της                             Γεν      των

Αιτ.    την                              Αιτ     τις

Κλητ.  –                                  Κλητ     –

 

Και να κλίνουν το ρήμα «εγώ παίρνω» στον ενεστώτα

Μαθηματικά δεν κάναμε σήμερα.

Αύριο σχολάμε στις 12:25 και θα έχουμε

Εικαστικά 

Αγγλικά

Μαθηματικά

Θρησκευτικά

Μελέτη 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση