Ωράριο λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας του σχολείου

(πρωινού και ολοήμερου τμήματος):

8.00 – 16.00