1ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22‐8‐2013

Φίλοι εκπαιδευτικοί, στη διεύθυνση:http://www.neospaidagogos.gr/periodiko/index1.html , αναρτήθηκε το 1ο τεύχος του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (τεύχος Σεπτεμβρίου 2013). Διατίθεται δωρεάν για download

Ο ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ είναι το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα.
http://www.neospaidagogos.gr/periodiko/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1ου ΤΕΥΧΟΥΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

1.Ανακαλύπτοντας τα προφίλ των εκπαιδευτικών μέσα από ένα πρόγραμμα ενδοεπιμόρφωσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία σ. 5
2.Ανάμεσα στην εθνική ταυτότητα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Το παράδειγμα της κατανάλωσης τηλεοπτικών προϊόντων για παιδιά σ. 15
3. Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο Edmodo με μαθητές Τετάρτης Δημοτικού σ. 23
4.Διάλειμμα για Διαφημίσεις ‐ Τα παραμύθια ξανά στα σχολεία σ. 33
5.Εκπαιδευτική παρέμβαση με χρήση του παιχνιδιού Lure of the Labyrinth για τη διδασκαλία των μαθηματικών της ΣΤ’ δημοτικού σ. 44
6.Έλεγχοι, δοκιμές και επιβεβαιώσεις γεωμετρικών και τριγωνομετρικών σχέσεων και τύπων, ως συμπλεκτικά επακολουθήματα, δυναμικά μεταβαλλόμενων εικόνων και αριθμητικών δεδομένων σ. 59
7. Έρευνα δράσης για τον σχολικό εκφοβισμό με χρήση εργαλείων web.2.0 σ. 78
8.Η γλώσσα ως μέσο συγκρότησης της ιδιαιτερότητας του σχολικού λόγου και της δόμησης της υποκειμενικότητας σ. 87
9.Η νέα εποχή στην εκπαίδευση σ. 95
10. Ιστολόγια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Προφίλ, κίνητρα και πρακτικές σ. 99
11. Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι ελεύθερης διάδρασης σ.108
12. Μαθησιακές δυσκολίες. Μια παιδαγωγική πρόκληση σ.115
13. Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης σ.124
14. Οδηγίες συγγραφής ερευνητικής εργασίας σ.128
15. Παιχνιδοποίηση και ηλεκτρονική μάθηση σ.134
16. Πνευματική ιδιοκτησία & φωτοτυπική αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς σ.145
17. Σκέψεις για το παλαιό και το νέο σ.154
18. Το Αερόστατο. Αναπτύσσοντας διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά σ.159
19. Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός σ.167
20. Υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών σ.172
21. Χρήση QR κωδικών στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης. σ.180

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαίδευση. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση