Γ Λυκείου

Στη σελίδα αυτή θα ανεβαίνει από σήμερα και πέρα υλικό για τα μαθηματικά της Γ λυκείου.
Τα αρχεία που θα ανεβαίνουν θα είναι σε μορφή pdf όταν πρόκειται για δικό μου υλικό ή
υλικό που έχω κατεβάσει απ το ιντερνέτ, αλλά θα υπάρχου και υπερσυνδέσεις (links) που
θα παραπέμπουν σε σελίδες που περιέχουν το προτεινόμενο από μένα υλικό.

Αφήστε μια απάντηση