Άρθρα με ετικέτα περιοδικά

Θ ε ο λ ο γ ι α ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἰωάννου Γενναδίου 14, 115 21, Ἀθήνα – Τηλ.: 210.7272.288 Fax: 210.7272.251, e-mail: theologia@ecclesia.gr Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ   Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 84, τεῦχος 4, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος […]

Νοέ 11
12
Κάτω από (θεολογωντας, περιοδικά) από στις 12-11-2011 και με ετικέτα

Το περιοδικό «Επίγνωση» είναι μια προσπάθεια άσκησης στον εκκλησιαστικό λόγο, μέσα από την προοπτική της μετοχής στα γεγονότα και τη σκέψη του καιρού μας. Τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ (συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο τεῦχος) Ὁ «Παράδεισος» Ὅμως, ἂν τραβήξει κανεὶς τὸ θέμα στὰ ἄκρα, ἐμφανίζεται ἕνα βαθύ- τερο πρόβλημα. Σὲ ποιό ὑπαρκτικὸ πεδίο ἐκδηλώνεται ἡ ἐλεύθερη […]

Κυκλοφόρησε το νέο (αρ. 116) τεύχος του περιοδικού Σύναξη, αφιερωμένο στον προβληματισμό για την Ηθική και την επανεμφάνισή του στον δημόσιο χώρο, την πολιτική θεωρία, την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη θεολογία. Τα μελετήματά του εξετάζουν την περιπέτεια των περί Ηθικής αντιλήψεων στα θεολογικά ρεύματα του νεότερου ελληνισμού (Γιάννης Μπέκος), τη σχέση Ηθικής και εσχατολογίας (Γύργκεν Μόλτμαν), τη […]

Νοέ 11
12
Κάτω από (θεολογωντας, περιοδικά) από στις 12-11-2011 και με ετικέτα

 Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 82, τεύχος 1ο, Ἰανουά- ριος-Μάρτιος 2011), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ἄρθρα ποικίλης ὕλης. Στὸ προλογικὸ σημεί- ωμα μὲ τίτλο «Ἡ μυστηριακὴ ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας», ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου περιγράφει συνοπτικὰ τὴν μυστηριακὴ ταυτότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας καὶ τὸν τρόπο ποὺ τὰ Μυστήρια εἰκονίζουν τὴ Βασιλεία. Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ […]