Άρθρα: X Θρησκευτικά Α΄λ

Αυτή είναι μια παρουσίαση για το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος των Ισραηλιτών, βασισμένη στα λόγια του Μωυσή που αναφέρονται και στο βιβλίο των θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου, στο κεφάλαιο που αναγράφεται στην αρχική σελίδα της παρουσίασης.

κολυβάς χριστόδουλος

α2
2012-2013

γ.δ.κ.

.

λάμα αναστασία

α2
2012-2013

γ.δ.κ.

κοταλακίδου κυριακή

α2
2012-2013

γ.δ.κ.

κατερίνα κοντζαμπάνη

α1
2012-2013

γ.δ.κ.

.

Ιαν 13
09

μακρη χριστινα

α2 2012-2013

γ.δ.κ.

ανδρειώτη ελένη

α1
2012-2013

γ.δ.κ.

.

αλεξίου ράνια

α1

2012-2013

γ.δ.κ.

.