Άρθρα: ΥΠΔΒΜΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Χώρος: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη».

9.30 –10.00

Προσέλευση-Εγγραφές-Καφές

10.00 – 10.30 Έναρξη των εργασιών-Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός της κας Α. Διαμαντοπούλου Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων

Χαιρετισμός του κ. Κ. Αρβανιτόπουλου Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων

10.30 – 10.50

«Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: Δράσεις και Πολιτικές. Εθνικό Κέντρο Europass»

Κ. Καλτσάς, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

10.50 – 11.10

«Οι εξελίξεις στην διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων σε σχέση με το

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»

Δρ. Ν. Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

11.10 – 11.30

«Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα – 2012»

Δρ. Β. Κουσία, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Manpowergroup.

11.30 – 11.50 Διάλειμμα

11.50 – 12.20 «Τα προσωπικά έγγραφα του φακέλου Europass: Βιογραφικό Σημείωμα και

Διαβατήριο Γλωσσών»

Δρ. Ι. Καπουτσής, Στέλεχος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

12.20 – 13.00 «Τα έγγραφα του Φακέλου Europass ειδικότερης χρήσης: Europass Κινητικότητα,

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού, Παράρτημα Διπλώματος»

Μ. Δακορώνια, Στέλεχος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

13.00 – 13.30 Συζήτηση, Ερωτήσεις Απαντήσεις

Λήξη εργασιών

Το έργο της Ημερίδας θα συντονίσουν

οι κ.κ. Γεωργιάδης Νικόλαος και Δακορώνια Μαργαρίτα

Δελτίο Τύπου 03/12/2011

Σχετικά με σημερινό (03/12/2011) πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος» με τίτλο «Η εφεδρεία απειλεί 20.000 εκπαιδευτικούς», το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

Μετά από κατάθεση στοιχείων για την ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση), το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξαίρεση των εκπαιδευτικών από τη ρύθμιση της εφεδρείας.

Σε ό,τι αφορά στη μισθολογική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, αυτή ακολουθεί τις γενικότερες ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου.

Οι εκπαιδευτικοί, ως ανήκοντες στην κατηγορία ΠΕ(Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), έχουν ίδιες αποδοχές με όλους τους συναδέλφους τους, της ίδιας κατηγορίας, στο υπόλοιπο δημόσιο.

Πέραν αυτού, οποιαδήποτε συζήτηση αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχυσης και ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς.

Δελτίο Τύπου 20/06/2011

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων

Συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους. Μία σελίδα γυρνά σήμερα για το μέλλον τους.

Να υπενθυμίσω σε όλους ότι οι βαθμολογίες προκύπτουν από τη συμμετοχή των μαθητών σε ένα διαγωνισμό, καθώς οι Πανελλήνιες δεν είναι εξέταση. Είναι διαγωνισμός.

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών μπαίνουμε στη δεύτερη φάση των εξετάσεων που είναι και η πιο κρίσιμη. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Μία επιλογή με γνώμονα τις προσωπικές προτιμήσεις, αλλά και τις εθνικές ανάγκες, καθώς κριτήριο πλέον οφείλει να είναι και η επαγγελματική αποκατάσταση μέσα στις νέες αναπτυξιακές προοπτικές που θα πρέπει να δημιουργήσει η χώρα.

Φέτος, εισάγουμε μία αυτονόητη καινοτομία. Την ηλεκτρονική συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Για το λόγο αυτό και για την επιτυχία της πρώτης εφαρμογής, σημαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των Λυκείων. Από πλευράς του Υπουργείου έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού από τους υποψηφίους, καθώς και ένα βίντεο με προσομοίωση συμπλήρωσης, ώστε οι μαθητές να είναι απολύτως σίγουροι ότι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό με το σωστό τρόπο.

Φέτος, το Υπουργείο υιοθετεί μία πρωτόγνωρη διαδικασία την οποία οφείλουμε ως πρωτοβουλία στον Ιωάννη Πανάρετο. Θα ήθελα και δημοσίως να τον ευχαριστήσω για τη συμβολή του, για τη μεγάλη και άοκνη προσπάθεια του να σχεδιαστεί, να τεθεί σε λειτουργία, να ξεπεραστεί κάθε πρόβλημα σε σχέση με αυτή την καινοτομία. Ο κ. Πανάρετος προσφέρθηκε και είναι παρών μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης της νέας αυτής προσπάθειας.