Άρθρα: Β1 15-16

Φεβ 16
27

Η μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος Θαβώρ

Ασκούνη Αναστασία Β1

Βιβλίο σελ. 99 ασκ. 2

Στη Μεταμόρφωση παρουσιάστηκε ο Ιησούς ως Θεάνθρωπος. Βρείτε στο κείμενο λέξεις, φράσεις και άλλα στοιχεία που το φανερώνουν (βλ. και Ερμ. 3, 4 και 5).

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Φεβ 16
27