Άρθρα συγγραφέα

ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Περισσότερες πληροφορίες

Άσκηση από το βιβλίο των θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου πάνω στην ανάσταση της κόρης του Ιαείρου.  

Μια άσκηση από το βιβλίο των Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου πάνω στη θεραπεία του εκ γενετής τυφλού.

Αυτή είναι η άσκηση β από τη σελίδα 69 του βιβλίου Θρησκευτικών Β’ Γυμνασίου

Αυτή είναι μια παρουσίαση για τον πασίγνωστο προφήτη Ηλία που έζησε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης.

Μια παρουσίαση για τον ψαλμό 102 του βιβλίου των Ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένος από τον προφήτη Δαβίδ.

Αυτή είναι μια παρουσίαση για το Σαββατικό και το Ιωβηλαίο έτος των Ισραηλιτών, βασισμένη στα λόγια του Μωυσή που αναφέρονται και στο βιβλίο των θρησκευτικών της πρώτης γυμνασίου, στο κεφάλαιο που αναγράφεται στην αρχική σελίδα της παρουσίασης.