Μαρ 16
30

ασκ 4 σελ 109

4. Διηγηθείτε τη σκηνή της εκδίωξης των εμπόρων από τον Ναό (κείμενο β’) και προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα (βλ. και Ερμ. 5 και 6):

  • Για ποιον σκοπό ενεργεί έτσι ο Χριστός;
  • Ποιες πράξεις των Προφητών θυμίζει;
  • Τι φανερώνει αυτή η πράξη για τον Ιησού και για τη Βασιλεία του Θεού;
  • Τι συνέπειες είχε γι’ αυτόν;

 

1) Ο Ιησούς ενεργεί έτσι γιατί θέλει να δείξει την αντίθεσή του που υπάρχει για την εμπορευματοποίηση της λατρείας.

2) Οι πράξεις Του θυμίζουν αρκετά διάφορους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που έβλεπαν ότι ο λαός απομακρυνόταν από το δρόμο του Θεού, καθώς και σε δύσκολες ώρες του Ισραήλ.

3) Αυτή η πράξη φανερώνει ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας (έτσι όπως αποδείχθηκε με τη ζωή του.

4) Οι συνέπειες ήταν ότι μεγάλωσε το μίσος της θρησκευτικής και θεολογικής ηγεσίας.Αφήστε μια απάντηση