Φεβ 16
22

ασκ.1 σελ.96

Ο Άγιος Ειρηναίος και ο Άγιος Αμβρόσιος θεωρούνται διδάσκαλοι και των δύο εκκλησιών, πιθανότατα λόγω των σπουδαίων κειμένων που συνέταξαν για την προσέγγιση των αιρέσεων και το περιεγχόμενο της πίστης μας. Επιπροσθέτως ήταν και οι δύο άμθρωποι που προάσπιζαν κοινωνικές αξίες.Αφήστε μια απάντηση