Νοέ 15
13

Εργασία σελίδα 53

Το έργο και την διδασκαλία του Ιησού συνέχισαν και διέδωσαν κάποιοι μαθητές του, οι απόστολοι, οι οποίοι αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν και να γίνουν μάρτυρες στην παρουσία του. Ακόμα, η εκκλησία σήμερα φυλάει, ζει και κηρύττει τη διδασκαλία των αποστόλων. Για αυτούς τους λόγους στο «Πιστεύω» ονομάζουμε την εκκλησία μας Αποστολική.Αφήστε μια απάντηση