Οκτ 15
08

Σελίδα 22 άσκηση 1

Η παραπομπή από το Πάτερ ημών είναι

Μτ 6,9-13.Αφήστε μια απάντηση