Οκτ 15
08

ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΕΛΙΔΑ 22

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ

Το Κοράνι είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται το Ισλάμ και, κατά τους Μωαμεθανούς, είναι το αντίγραφο ενός «ουράνιου» πρωτότυπου. Στους ανθρώπους κυκλοφορεί απλά ένα αντίγραφό του. Το πρωτότυπο αυτό βρίσκεται πάντοτε μπροστά στον Θεό. Έχει την ίδια θέση που έχει στον χριστιανισμό ο Ιησούς ως προαιώνιος Λόγος του Θεού.

Είναι βιβλίο που διαιρείται σε 114 κεφάλαια που εκτείνονται σε 6.200 στίχους. Κάθε κεφάλαιο ονομάζεται «σούρα» Αραβικά: سورة ‎ ​ και μπορεί να απαρτίζεται από λίγους μόνο στίχους ή να περιέχει πάνω από 200. Τα δύο μεγαλύτερα έχουν αντιστοίχως 286 και 227 στίχους, ενώ τα μικρότερα μόνο τρεις. Αλλά και οι στίχοι δεν έχουν ορισμένη έκταση· μερικοί αποτελούνται από δύο μόνο λέξεις, άλλοι από πολλές δεκάδες. Η κατάταξη των κεφαλαίων δεν γίνεται με βάση τη λογική ή χρονολογική σειρά. Προηγούνται κατά κανόνα τα εκτενέστερα και έπονται τα συντομότερα. «Η Έναρξις»αποτελεί μια εξαίρεση και είναι το πρώτο κεφάλαιο, που έχει τη μορφή προλόγου και είναι μία μεγάλη σούρα Αυτή επαναλαμβάνεται από τους πιστούς μουσουλμάνους τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε προσευχή.

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

Ιερά βιβλία στον βουδισµό δεν υπάρχουν, ωστόσο οι αρχαίες γραφές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: στους κανόνες της µοναστικής ζωής (βινάγια), τις διδαχές του Βούδα (σούτρα) και την µελέτη ορισµένων δογµατικών σηµείων (αµπιντάρµα). Κάθε βουδιστική σχολή έχει την δική της συλλογή από σούτρα στα σανσκριτικά, τα κινέζικα και τα θιβετιανά. Ιερά βιβλία του Χιναγιάνα Βουδισµού ή το µικρό όχηµα είναι: Κανόνας πάλι. Επειδή τον αποτελούν τρία τµήµατα: Ον και Τριπιτάκια δηλαδή τρεις κάλαθοι. 1)Βινάγια πιτάκα (περιέχει κανόνες της βουδιστικής µοναστικής ζωής) 2) Σούτα πιτάκα (εκθέτει την Ντάρµα διδασκαλία ) 3) Αµπίνταµα πιτάκα (συλλογή µε ταξινοµήσεις και ερµηνείες φιλοσοφικών και ψυχολογικών ορίων).

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ

Βέδες είναι ιεροί ύµνοι και τελετουργικοί στίχοι, που έχουν συντεθεί στην αρχαϊκή σανσκριτική και είναι γνωστοί µεταξύ των λαών που µιλούσαν την ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και πέρασαν στις Ινδίες από περιοχές της Περσίας. Οι Βέδες αποτελούν για τους Ινδούς ότι για εµάς η βίβλος. Περιέχουν την απόλυτη Νταρµακεντρική αλήθεια. Ντάρµα ονοµάζεται η κοσµολειτουργία σε όλες τις εκφάνσεις της. Οι »Βέδες» εννοούν το σύµπαν ως όλο, µια αλυσίδα αλληλουχίας και αλληλεξάρτησης. Η βεδική φιλοσοφία διδάσκει ότι η λύτρωση επιτυγχάνεται δια της θυσίας και της ηθικής, σε αντίθεση µε το Βραχµανισµό, που τη θέλει να έρχεται δια της γνώσης. Θα λέγαµε ότι είναι πιο κοντά στο Ινδουισµό, που φτάνει στη λύτρωση ασκώντας ‘εν πίστη’ το ‘αγαπάτε αλλήλους’. Τα τρία µέρη του κόσµου, γη, αέρας και ουρανός κυριαρχούνται από 33 θεότητες.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ

Στον κομφουκιανισμό το ιερό βιβλίο είναι τα Ανέλεκτα, μια συλλογή λόγων του Κομφούκιου.
Επίσης κάποια κείμενα που αποτελούν τον λεγόμενο κομφουκιανό κανόνα, που αναφέρονται στη σοφία της κλασικής εποχής του κινέζικου πολιτισμού.

ΤΑΟΙΣΜΟΣ

Στον τατοϊσμό υπάρχει μια συλλογή κειμένων του 4ου π.Χ. αιώνα, το Τάο-τε-τσίνγκ ( το βιβλίο για τον Τάο και τη δύναμή του).Αφήστε μια απάντηση