Οκτ 15
06

Απάντηση ερώτησης 4 σελίδα 18

Οι πληροφορίες που έχουμε για τη Γαλιλαία θα είναι πολύ σημαντικές διότι εκεί συγκεντρώνουμε τα πρώτα στοιχεία για τη ζωή Του .Επίσης σε αυτόν τον τόπο ο Ιησούς μεγάλωσε , δίδαξε και συμμετείχε ενεργά.Αφήστε μια απάντηση