Αυγ 13
11

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΙΙΙ

Κάτω από (συνέδρια) από στις 11-08-2013

27-29 Αὐγούστου 2013
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας
(Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)

Snap 2013-08-11 at 20.28.48

Δευτέρα 26 Αὐγούστου, 2013
Ἀναχώρηση Συνέδρων ἀπὸ Πειραιὰ μὲ τὸ «F/B Πρέβελης» 18:00 04:05

Τρίτη 27 Αὐγούστου, 2013
Α´ Συνεδρία
– Χαιρετισμοί
– Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος, Μάρτυρες καὶ Ἅγιοι τοῦ
Βυζαντίου: προσεγγίσεις καὶ ἀναφορές.
– Θεοφάνης Μαράντης, Ἡ ἵδρυση καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς πόλης τοῦ
Βυζαντίου.
– Σοφία Σκιαδαρέση, Ἡ Ρωμαϊκὴ πόλη τοῦ Βυζαντίου.
-Μιχαήλ – Κωνσταντῖνος Πλατῆς, Βυζάντιο καὶ Ρώμη.
12:00 13:00
Γεῦμα 13:00 14:00
Ἑσπερινός 18:30 19:00
Β´ Συνεδρία
-Κωνσταντῖνα Γκορτζίλα, Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ
ἱστορικότητα τοῦ πρόσωπου του.
– Λαμπρινὴ Στέφου, Τὸ λείψανο τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέα.
– Λευκοθέα Διαμάντη, Ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας στὴν Πατερικὴ
Παράδοση.
– Εὐδοξία Ἀγαγιώτη, Ὁμιλίες καὶ Βίοι γιὰ τὸν ἀπόστολο
Ἀνδρέα.
19:00 21:00
Δεῖπνο 21:00 22:00
Ἀπόδειπνο 22:00 22:30

 

Τετάρτη 28 Αὐγούστου, 2013
Θεία Λειτουργία
Πρωινό 10:30 11:30
Γ´ Συνεδρία
– π. Ἀντώνιος Μπαφαλοῦκος, Οἱ Θρόνοι τῆς ἀνδρείου
ἀποστολικότητος.
-Δαμιανὸς Καρπαθίου, Ὁ Ἀπόστολος Στάχυς.
-Νικόλαος Κουρεμένος, Δωρόθεος Τύρου (Ψευδοδωρόθεος).
– Χαράλαμπος Στεφανίδης, Βυζάντιο καὶ Ἀσκητισμός.
-Μαρία – Ζωὴ Ἰορδάνογλου, Οἱ πεπτωκότες στὸ Βυζάντιο.
11:30 13:00
Γεῦμα 13:00 14:00

Τετάρτη 28 Αὐγούστου, 2013
Ἑσπερινός 18:30 19:00
Δ´ Συνεδρία
– Ὁδυσσέας – Μιχαὴλ Γούλιας, Ὁ μάρτυρας Ἀνδριανός.
-Δημήτρης Ἀλεξόπουλος, Ἡ Ἁγία Σεβαστιανή.
-Ἀρσινόη Κορομηλᾶ, Ἡ Ἁγία Γλυκερία.
– Νικόλαος Ζαΐμης, Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος.
-Κωνσταντῖνος Σπύροπουλος, Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανός.
– Ἰωάννα Ζωγραφάκη, Ἡ ὁσία Ξένη.
19:00 21:00
Δεῖπνο 21:00 22:00
Ἀπόδειπνο 22:00 22:30

Πέμπτη 29 Αὐγούστου, 2012
Θεία Λειτουργία
Πρωινό 9:00 10:00
Ε´ Συνεδρία
– Ἐλισάβετ Κυδωνιεῦς, Οἱ Μάρτυρες.
– Διονυσία Ρασιδάκη, Ἡ ἔνταξη τῶν Ἁγίων στὸ ἑορτολόγιο
κατὰ τὸν Γεώργιο Τσέτση.
– Νικόλαος Κατσικούλης, Οἱ ἅγιοι καὶ οἱ μάρτυρες τοῦ
Βυζαντίου στὴν Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως.
– Ἀλέξανδρος Γραμματικόπουλος, Μητροφάνης: ὁ τελευταῖος
ἐπίσκοπος τοῦ Βυζαντίου ἢ ὁ πρώτος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας
Ρώμης.
– Στάθης Χιῶλος, Ἀλέξανδρος Κωνσταντινουπόλεως.
10:00 11:30
ΣΤ´ Συνεδρία
-Βασίλειος Κουκουσᾶς, Εἰσαγωγικὰ Σχόλια.
-Δελαπόρτας Χρῆστος, Λειτουργικὰ στοιχεῖα στοὺς Βίους τῶν
ἁγίων τῆς βυζαντινῆς περιόδου.
-Μαρία Καραθύμιου, Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνοις.
– Χαράλαμπος Σκουραδάκης, Ἅγιοι καὶ Μάρτυρες τῆς Κρήτης
κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, Α´.
– Ἐμμανουέλα Δρακουλάκη, Ἅγιοι καὶ Μάρτυρες τῆς Κρήτης
κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο, Β´.
– Στέργιος Στεργίου, Οἱ ἁγιορεῖτες μάρτυρες κατὰ τὴν περίοδο
τοῦ ΙΓ´ αἰώνα.
– Εὐάγγελος Ἀργυρός, Ὁ Ἅγιος Φιλόθεος Κόκκινος
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ δράση
του στὴ Ρωσία κατὰ τὰ ἔτη 1352-54.
– Ἰωάννης Μπάκας, Συμπεράσματα.
11:30 13:00
Γεῦμα 13:00 14:00
Ἑσπερινός 18:30 19:00
Ἀναχώρηση Συνέδρων γιὰ Πειραιὰ μὲ τὸ «F/B Πρέβελης» 22:15 08:00Αφήστε μια απάντηση