• φωτόδεντρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  startmenu
 • τυπικόν

  content
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  religion
 • εθελουσία λήθη 2

  biz029
 • εθελουσία λήθη 3

  12 - 1.jpgPadraic MoodCollector
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  foto kairos
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  logo
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  mesopelaga
 • religionslehrer.gr/

  religionslehrer.gr/
 • thriskeutikametaxi

  thriskeutikametaxi
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  SL384668

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Την Πέµπτη, 07 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00, η επιτροπή που

συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 14 §2 της Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-11 (ΦΕΚ τ. Β

2769/02-12-2011) και την Πράξη 12/07-03-2013 της ∆ιευθύντριας του 2ου Γενικού

Λυκείου Νίκαιας και αποτελείται από τους:

1. Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή , ∆ιευθύντρια

2. Λειβαδίτη Παρασκευή, Καπετανάκη Γεώργιο και Κουστουµπάρδη Λουϊζα

(συνοδοί καθηγητές)

3. Σαντή Α. και Ζερβοπούλου Α., µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεµόνων

4. Τα µέλη του δεκαπενταµελούς Συµβουλίου των µαθητών Γκιόκα Ο. και Μελίσση

Β. καθώς και τα µέλη των πενταµελών συµβουλίων : ∆ασκαλάκη Α. και

Χατζηνικολάου Α. µε σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την 6ήµερη

εκδροµή που θα πραγµατοποιήσουν οι µαθητές του σχολείου στην Ιταλία από 05-04-

2013 µέχρι 10-04-2013 (εναλλακτικά 12-04-2013 µε 17-04-2013)

Οι ανωτέρω, αφού ενηµερώθηκαν για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην

διαδικασία επιλογής πρακτορείου, πέρασαν στην αποσφράγιση και µελέτη των

προσφορών :

1. Famous Travel

2. Travel way

και αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συµφέρον των µαθητών του Σχολείου,

την οργάνωση της εκδροµής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την

αξιοπιστία των πρακτορείων

αποφάσισε οµόφωνα

να αναθέσει τη διενέργεια της εκδροµής των µαθητών του 2ου Γενικού Λυκείου

Νικαίας στην Ιταλία, στο πρακτορείο Famous Travel και να προχωρήσει άµεσα στη

σύνταξη ιδιωτικού συµφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις

του συγκεκριµένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, διότι η

προσφορά του συγκεκριµένου πρακτορείου είναι η πιο συµφέρουσα.

Η επιλογή του συγκεκριµένου Πρακτορείου έγινε µε βασικό κριτήριο την

προαναφερόµενη τιµή/άτοµο των €325, που περιλαµβάνει τα παρακάτω:

1) πολυτελή κλιµατιζόµενο πούλµαν που πληροί τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας

2) 3 διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο San Giovanni σε δέκα (10) 3κλινα δωµάτια για

τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές

3) πρωινό και δείπνο στο χώρο του Ξενοδοχείου

4)εισιτήρια µεταφοράς µέσω πλοίου

5) ασφάλεια αστικής/ επαγγελµατικής ευθύνης και πλήρους ιατροφαρµακευτικής

περίθαλψης µαθητών και συνοδών.

Το Πρακτικό αυτό µαζί µε το ιδιωτικό συµφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή

µετακίνηση των µαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν µε

τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο τµήµα εκδροµών της ∆ι.∆.Ε. Πειραιά για την

έγκριση της εκδροµής .

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί σήµερα 11-03-2013 στην ιστοσελίδα του 2ου

Γενικού Λυκείου Νικαίας και της ∆ι.∆.Ε. Πειραιά. ∆ίνεται προθεσµία δύο εργάσιµων

ηµερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται

στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιµες ώρες. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη, ∆/τρια 2ου ΓΕΛ Νίκαιας

Λειβαδίτη Παρασκευή, συνοδός

Καπετανάκης Γεώργιος, συνοδός

Κουστουµπάρδη Λουίζα, συνοδός

Σαντή Α. πρόεδρος ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων

Ζερβοπούλου Α. µέλος ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων

Γκιόκα Ορ., µέλος 15µελούς Μαθητικού Συµβουλίου

Μελίσσης Β., µέλος 15µελούς Μαθητικού Συµβουλίου

Χατζηνικολάου Α., µέλος 5µελούς Μαθητικού Συµβουλίου και

∆ασκαλάκη Α., µέλος 5µελούς Μαθητικού Συµβουλίου

Ευχαριστούµε όλους τους συµµετέχοντες.

.

γ.δ.κ.

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © …για το Μάθημα των Θρησκευτικών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση