• φωτόδεντρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  startmenu
 • τυπικόν

  content
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  religion
 • εθελουσία λήθη 2

  biz029
 • εθελουσία λήθη 3

  12 - 1.jpgPadraic MoodCollector
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  foto kairos
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  logo
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  mesopelaga
 • religionslehrer.gr/

  religionslehrer.gr/
 • thriskeutikametaxi

  thriskeutikametaxi
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  SL384668

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ I-VII (1-7)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ I (1)

Ο Οβίδιος ο ποιητής είναι εξόριστος στην Ποντική γη. Γράφει συχνά επιστολές στη Ρώμη. Οι επιστολές είναι γεμάτες παράπονα. Επιθυμεί τη Ρώμη και θρηνεί την αντίξοη τύχη. Διηγείται για τους βάρβαρους κατοίκους και για την παγωμένη γη. Οι έγνοιες και οι δυστυχίες βασανίζουν τον ποιητή. Με επιστολές μάχεται ενάντια στην αδικία. Η μούσα είναι η μόνη φίλη του ποιητή.

ΚΕΙMΕNO ΙΙ (2)

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση. Η Τροία είναι πατρίδα του Αινεία. Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία και με δόλο την κυριεύουν. Ο Αινείας με τον Αγχίση, το γιο του και τους συντρόφους του πλέει προς την Ιταλία. Αλλά οι άνεμοι αναταράζουν τη θάλασσα και παρασύρουν τον Αινεία στην Αφρική. Εκεί η βασίλισσα Διδώ θεμελιώνει (ιδρύει ) νέα πατρίδα. Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή στη βασίλισσα τις παγίδες των Ελλήνων. Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία και ο Αινείας τη βασίλισσα. Τελικά ο Αινείας ταξιδεύει (πλέει) στην Ιταλία και η βασίλισσα πεθαίνει.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Aeneas-ae (αρσενικό α’) Αινείας
filius-ii/-i (αρσενικό β’) γιος
Anchises-ae (αρσενικό α) Αγχίσης
sum,fui,—-,esse Είμαι, υπάρχω
patria-ae(θηλυκό α’) πατρίδα
Troia-ae(θηλυκό α’) Τροία
Graecus-i (αρσενικό β’) έλληνας
Oppugno-avi-atum-are(1) Πολιορκώ
dolus-i (αρσενικό β’) δόλος
Expugno-avi-atum-are(1) Κυριεύω
Cum+αφαιρετική Παραβολή, τρόπο, συνοδεία (εδώ), φιλική ή εχθρική διάθεση
natus-i (αρσενικό β’) γιος
Socius-ii (αρσενικό β’) σύμμαχος
Societas-atis (θηλυκό γ’) συμμαχία
Italia-ae (θηλυκό α’) Ιταλία
Navigo-avi-atum-are(1) Ταξιδεύω
Sed (αντιθετικός σύνδεσμος) Αλλά
ventus-i (αρσενικό β’) Άνεμος
pontus-i (αρσενικό β’) θάλασσα
Turbo-avi-atum-are(1) Ταράζω
Africa-ae (θηλυκό α΄) Αφρική
Porto-avi-atum-are(1) Παρασύρω, μεταφέρω, φέρω
Ibi τοπικό επίρρημα Εκεί
Dido-onis (θηλυκό γ΄) Διδώ
regina-ae(θηλυκό α΄’) βασίλισσα
rex-gis (αρσενικό γ’) βασιλιάς
Regno-avi-atum-are(1) Βασιλεύω, κυβερνώ
regnum-i (ουδέτερο β) Το βασίλειο
novus-a-um(επίθετο β’) νέος
Fundo-avi-atum-are (1) Ιδρύω, θεμελιώνω
insidiae –arum (θηλυκό α’)pluralia tantum Ενέδρα, παγίδα
Renarro-avi-atum-are(1) Αφηγούμαι από την αρχή
Amo-avi-atum-are(1) Αγαπώ
Denique(χρινικό επίρρημα) Τελικά
Exspiro-avi-atum-are(1) Εκπνέω, ξεψυχώ

ΚΕΙΜΕΝO III (3)

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν κόρη την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνεται με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλασσινό κήτος, που αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά στους κατοίκους: Βασιλικό σφάγιο αρέσει στο Θεό!» Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα σε βράχο, το κήτος κατευθύνεται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφθάνει πετώντας με τα φτερωτά του σανδάλια ο Περσέας, βλέπει την κοπέλα και θαμπώνεται από την ομορφιά της. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ του και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Cepheus- i (αρσενικό β’) Κηφέας
Cassiope-es (θηλυκό α΄) Κασσιόπη
Andromeda-ae(θηλυκό α΄) Ανδρομέδα
filia-ae(θηλυκό α΄) κόρη
habeo-habui-habitum-habere(2) έχω
superbus-a-um(επίθετο β΄) περήφανος
forma-ae (θηλυκό α΄) ομορφιά
suus-a-um κτητική αντωνυμία γ’προσώπου Δικός-α-ο του
Nympha-ae (θηλυκό α΄) Νύμφη
se Προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου
compare-avi-atum-are(1) συγκρίνω
Neptunus-i (αρσενικό β’) Ποσειδώνας
iratus-a-um μετοχή πρκ του ρήματος   irascor(αποθετικό 3) εξοργισμένος
Ad+αιτιατική κίνηση σε τόπο Προς…
Aethiopia-ae (θηλυκό α΄) Αιθιοπία
urgeo-ursi-…….-urgere(2) σπρώχνω, ωθώ
ora-ae  (θηλυκό α΄) ακτή
marinus-a-aum (επίθετο β’) θαλάσσιος
mare-is (ουδέτερο γ’’) θάλασσα
belua-ae (θηλυκό α΄) κήτος
qui-quae-quod αναφορική αντωνυμία Ο οποίος-α-ο
noceo-nocui-nocitum-nocere(2) βλάπτω
oraculum-i (ουδέτερο β’) μαντείο
respondeo-respondi-responsum-respondere(2) απαντώ
regius-a-um (επίθετο β’) βασιλικός
pleceo-placui-placitum-placere(2) Αρέσω, είμαι αρεστός
Tum (χρινικό επίρρημα) τότε
hostia-ae θηλυκό α’ σφάγιο για θυσία
deus-i αρσενικό β’ θεός
scopulus-i αρσενικό β’ Βράχος
adligo-avi-atum-are(1) δένω
moveo-movi-motum-movere(2) κινούμαι
Repente (τροπικό επίρρημα) Ξαφνικά
Perseus-I αρσενικό β’ Περσέας
calceus-i (αρσενικό β’) σανδάλι
pennatus-a-um (επίθετο β’) φτερωτός
advolo-avi-atum-are(1) κατευθύνομαι
puella-ae (θηλυκό α) κοπέλα
video-vidi-visum-videre(2) βλέπω
Et (συμπλεκτικός σύνδεσμος) και
Stupeo-stupui-…..-stupere(2) θαμπώνομαι
hasta-ae (θηλυκό α’) δόρυ
deleo-evi-etum-ere(2) καταστρέφω
libero-avi-atum-are(1) ελευθερώνω
Valde      (ποσοτικό επίρρημα) πολύ
gaudeo-gavisus sum-gaudere(2)

ημιαποθετικό

χαίρομαι

Β’ ΚΛΙΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ:

 • Dues-i     SINGULARIS                      PLURALIS
NOMINATIVUS Deus Dei/dii/di
GENETIVUS Dei Deorum/deum
DATIVUS Deo Deis/diis/dis
ACCUSATIVUS Deum Deos
VOCATIVUS Deus/dive/dee Dei/dii/di
ABLATIVUS deo Deis/diis/dis
 • Vir-viri      SINGULARIS                      PLURALIS
NOMINATIVUS vir viri
GENETIVUS viri virorum
DATIVUS viro viris
ACCUSATIVUS virum viros
VOCATIVUS vir viri
ABLATIVUS viro viris

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ:   Α’προσώπου             Β’προσώπου              Γ’

SINGULARIS PLURALIS SINGULARIS PLURALIS SING/PLUR.
NOMINATIVUS Ego Nos tu Vos —–
GENETIVUS Mei Nostril/

nostrum

tui Vestri/

Vestrum

Sui
DATIVUS Mihi Nobis tibi Vobis Sibi
ACCUSATIVUS Me Nos te Vos Se
VOCATIVUS —– —- —- —-
ABLATIVUS A me A nobis A te A vobis A se

ΔΕΙΚΤΙΚΕΣ: ille-a-ud

SINGULARIS PLURALIS SINGULARIS PLURALIS SINGULARIS
NOMINATIVUS Ille Illi illa Illae Illud
GENETIVUS illius Illorum Illius Illarum Illius
DATIVUS illi illis illi illis illi
ACCUSATIVUS illum illos Illam Illas Illud
VOCATIVUS —– —- —- —- —-
ABLATIVUS illo illis illa illis illo

PLURALIS

NOMINATIVUS  illa
GENETIVUS      illorum
DATIVUS         illis
ACCUSATIVUS   illa
VOCATIVUS      —–
ABLATIVUS       illis

KEIMENO IV (4)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

Στους αρχαίους Ρωμαίους υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ομόνοια αλλά ελάχιστη πλεονεξία. Οι Ρωμαίοι ήταν μεγαλοπρεπείς στη λατρεία των θεών αλλά ήταν φειδωλοί στα οικονομικά. Μάχονταν μεταξύ τους ως προς την αδικία και φρόντιζαν την πατρίδα. Στον πόλεμο απέκρουαν τους κινδύνους με τόλμη και έκαναν συμμαχίες με ευεργεσίες. Οι Συγκλητικοί φρόντιζαν για την πατρίδα σε αυτούς το σώμα ήταν αδύναμο αλλά το πνεύμα εξαιτίας της σοφίας δυνατό.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

αpud+ αιτιατική (πλησίον) Πλησίον
Antiquus-a-um (Επίθετο β’) αρχαίος
Romanus-a-um(Επίθετο β’ ρωμαίος
Concordia-ae (θηλυκό α’) ομόνοια
Avaritia-ae(θηλυκό α’) πλεονεξία
In+ αιτιατική-κίνηση σε τόπο
In+αφαιρετική-στάση σε τόπο
Supplicium-ii/i(oυδέτερο β’)

ΕΤΕΡΟΣΗΜΟ:άλλη σημασία στον ενικό, άλλη στον πληθυντικό

Τιμωρία

Προσευχές, ικεσία,λατρεία

Magnificus-a-um (Επίθετο β’) τιμωρία
Parcus-a-um (Επίθετο β’) Φειδωλός, οικονόμος
Domus-us (θηλυκό δ’) **** σπίτι
Iustitia-ae(θηλυκό α’)

SINGULARIA TANTUM:μόνο στον ενικό

δικαιοσύνη
Inter+αιτιατική αλληλοπάθεια μεταξύ
certo-avi-atum-are(1) αγωνίζομαι
curo-avi-atum-are(1) φροντίζω
Bellum-i(oυδέτερο β’) πόλεμος
Periculum-i

(oυδέτερο β’)

κίνδυνος
Audacia-ae (θηλυκό α’) τόλμη
Propulso-avi-atum-are(1) αποκρούω
Beneficium-ii/-i

(oυδέτερο β’)

ευεργεσία
Amicitia-ae (θηλυκό α’) Φιλία, συμμαχία
paro-avi-atum-are(1) Ετοιμάζω, κατασκευάζω, αποκτώ
Delectus-a-um μετοχή πρκ Ο εκλεγμένος, ο Συγκλητικός
consulto-avi-atum-are(1)+ΔΟΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ Ενδιαφέρομαι, φροντίζω για…
Is-ea-id (δεικτική αντωνυμία) Αυτός-η-ο
Corpus-corporis (ουδέτερο γ’) σώμα
Ex+αφαιρετική εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο Εξαιτίας
Annus-I (αρσενικό β’) Έτος
Infirmus-a-um (Επίθετο β’) αδύναμος
Ingenium-ii/-i

(oυδέτερο β’)

πνεύμα
Propter+αιτιατική εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο εξαιτίας
Sapientia-ae(θηλυκό α’) σοφία
Validus-a-um (Επίθετο β’) δυνατός

ΚΕΙΜΕΝΟ V(5)

Ο  Σίλιος Ιταλικός, επικός ποιητής, ήταν

ένδοξος άνδρας. Τα δέκα εφτά βιβλία του για

το δεύτερο Καρχηδονικό πόλεμο είναι ωραία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής τους έμενε στην Καμπανία. Στα μέρη εκείνα κατείχε πολλά χωράφια. Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή. Επιδίωκε (να φτάσει) τη δόξα του Βιργιλίου και περιέβαλλε με αγάπη το πνεύμα του. Τον τιμούσε, όπως ο μαθητής το δάσκαλο. Το μνημείο του που βρισκόταν στη Νεάπολη, θεωρούσε σαν ναό.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Silius-ii/-I (αρσ.β’) Σίλιος
Italicus-a-um (επιθ.β’) Ιταλικός
epicus-a-aum (επιθ.β’) Επικός
vir-viri (αρσ.β’) άνδρας
clarus-a-um (επιθ.β’) ένδοξος
Septendecim απόλυτο αριθμητικό 17 δεκαεπτά
liber-libri (αρσ.β’) βιβλίο
Punicus-a-um (επιθ.β’) Καρχηδονιακός
secundus-a-um (επιθ.β’) δεύτερος
pulcher-pulchra-pulchrum

(επιθ.β’)

όμορφος
ultimus-a-um (επιθ.β’) τελευταίος
annus-i (αρσ.β’) έτος
vita-ae (θηλυκό α’) ζωή
suus-a-um

κτητική αντωνυμία

Δικός του/τους
Campania-ae

(θηλυκό α’)

Καμπανία
teneo-tenui-tentum-tenere(2) κρατώ
multus-a-um (επίθετο β’) πολύς
ΠΡΟΣΟΧΗ:

locus-i (αρσ.β’)

ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΣ:στον ενικό είναι αρσενικό της β’, ενώ στον πληθυντικό ουδέτερο της β’ localocorum

τόπος
ille-a-ud

δεικτική αντωνυμία

Εκείνος
ager-agri (αρσ.β’) Αγρός
possideo-possedi-possessum-possidere(2) Κατέχω
animus-i (αρσ.β’) ψυχή
tener-tenera-tenerum

(επιθ.β’)

Ευαίσθητος, τρυφερός
gloria-ae (θηλυκό α’) δόξα
Vergilius-ii/-i (αρσ.β’) Βιργίλιος
Studeo-studui-……..-studere(2) επιδιώκω
ingennium-ii/-i

(ουδέτερο β’)

πνεύμα
is-ea-id

δεικτική αντωνυμία

Αυτός-η-ο
foveo-fovi-fotum-fovere(2) Περιβάλλω με αγάπη
que εγκλιτικό μόριο Και
ut παραβολικός σύνδεσμος Όπως
puer-pueri   (αρσ.β’) παιδί
magister-magistri (αρσ.β’) δάσκαλος
honoro(1) τιμώ
monumentum-i (ουδέτερο β’) Μνημείο
qui-quae-quod (αναφορική αντωνυμία) Ο οποίος-α-ο
Neapolis-is (θηλυκό γ’) Νεάπολη
iaceo-iacui-iacitum-iacere(2) Βρίσκομαι, κείμαι
Pro+ αφαιρετική ως
templum-i (ουδέτερο β’) ναός
habeo-habui-habitum-habere(2) Έχω, θεωρώ

ΚΕΙΜΕΝΟ VI (6)

Σ’ αυτήν την πολιτεία, που την στερεώνουν οι νόμοι, οι (καλοί) έντιμοι άνδρες πρόθυμα τηρούν τους νόμους. Γιατί ο νόμος είναι θεμέλιο ελευθερίας, πηγή δικαιοσύνης. Ο νους και η ψυχή και η σκέψη και η γνώμη της πολιτείας και η πολιτεία δε στέκεται χωρίς νόμο. Οι άρχοντες είναι υπηρέτες των νόμων, οι δικαστές ερμηνευτές των νόμων, τελικά όλοι είμαστε υπηρέτες των νόμων γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

civitas-civitatis (θηλυκό γ’) πολιτεία
is-ea-id (οριστική αντωνυμία) Αυτός-η-ο
qui-quae-quod (αναφορική αντωνυμία) Ο οποίος-α-ο
lex-legis(θηλυκό γ’) νόμος
contineo-continui-contentum-continere(2) Συγκρατώ, στερεώνω
bonus-a-um (επίθετο β’) καλός
vir-viri (αρσενικό β’) άνδρας
Libenter τροπικό επίρρημα πρόθυμα
servo-avi-atum-are(1) υπηρετώ
Enim (αιτιολογικός σύνδεσμος) διότι
fundamentum-i (ουδέτερο β’) θεμέλιο
libertas-libertatis (θηλυκό γ’) ελευθερία
fonsntis (αρσενικό γ’) ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

πηγή
aequitas-aequitatis(θηλυκό γ’) δικαιοσύνη
mens-mentis(θηλυκό γ’) Νους, μυαλό
animus-I (αρσενικό β’) ψυχή
consilium-ii/-I (ουδέτερο β’) σκέψη
sententia-ae (θηλυκό α’) σοφία
pono-posui-positum-ponere(3) τοποθετώ
Ut παραβολικός σύνδεσμος Όπως
corpus-corporis (ουδέτερο γ’) Σώμα
noster-nostra-nostrum (κτητική αντωνυμία) Δικός-ή-ό
sine+αφαιρετική εξαίρεση Χωρίς
Sic τροπικό επίρρημα έτσι
Sto-steti-statum-stare(1) στέκομαι
minister-ministri (αρσενικό β’) υπηρέτης
magistratus-us (αρσενικό δ’) Αρχή, εξουσία, άρχοντας
interpres-interpretis (αρσενικό γ’) Ερμηνευτής
Iudex-iudicis (αρσενικό γ’) δικαστής
Denique (χρονικό επίρρημα) Τελικά
omnis-is-e (επίθετο γ’) Όλος
servus-i (αρσενικό β’) Δούλος, υπηρέτης
liberliberaliberum επίθετο β’ ΔΕΝ ΣΥΓΚΟΠΤΕΙ ΤΟ e

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Ελεύθερος
Possum-potui-………-posse (pot+ sum)[1] μπορώ
Sum-fui-………-esse Είμαι, υπάρχω

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ:

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ                       ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

ΟΝ. Is Ei/ii/i
ΓΕΝ. eius Eorum
ΔΟΤ. ei Eis/iis/is
ΑΙΤ eum Eos
ΚΛΗΤ.———- ———–
ΑΦΑΙΡ. eo Eis/iis/is

ΘΗΛΥΚΟ

ΟΝ. Ea eae
ΓΕΝ. eius earum
ΔΟΤ.ei Eis/iis/is
ΑΙΤ eam Eas
ΚΛΗΤ.———- ———–
ΑΦΑΙΡ. ea Eis/iis/is

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΟΝ. Id Ea
ΓΕΝ. eius Eorum
ΔΟΤ. ei Eis/iis/is
ΑΙΤ id Ea
ΚΛΗΤ.———- ———–
ΑΦΑΙΡ. eo Eis/iis/is
 • ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ:

ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΟΝ. Qui Qui
ΓΕΝ. cuius quorum
ΔΟΤ. cui Quibus
ΑΙΤ quem Quos
ΚΛΗΤ.———- ———–
ΑΦΑΙΡ. quo quibus

ΘΗΛΥΚΟ

ΟΝ. Quae Quae
ΓΕΝ. cuius quarum
ΔΟΤ. Cui Quibus
ΑΙΤ quam Quas
ΚΛΗΤ.———- ———–
ΑΦΑΙΡ. qua quibus

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΟΝ. Quod Quae
ΓΕΝ. cuius quorum
ΔΟΤ. Cui Quibus
ΑΙΤ quod Quae
ΚΛΗΤ.———- ———–
ΑΦΑΙΡ. quo quibus

ΜΑΘΗΜΑ VII (7)

ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

Ο Καίσαρας, εξαιτίας της έλλειψης σιταριού, εγκαθιστά λεγεώνες σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει 4 από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και τρεις διατάζει να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Διατάζει όλους του διοικητές των λεγεώνων να φέρουν σιτάρι μέσα στο στρατόπεδο. Συμβουλεύει τους στρατιώτες με αυτά τα λόγια:

«Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν · οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι αυτοί είναι κοντά. Πρέπει να φυλάγεστε από τη δύναμη των εχθρών· γιατί οι εχθροί συνηθίζουν να εξορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάζουν τους στρατιώτες»

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Caesar-ris αρσενικό γ’ Καίσαρας
Propter + αιτιατική ε γ’ξωτερικό αναγκαστικό αίτιο Εξαιτίας
Inopia –ae θηλ. α’ έλλειψη
Frumentum-I ουδ. Β’ δημητριακά
Legio-legionis θηλ. γ’ λεγεώνα
Hiberna-orum ουδ. Β΄ ΠΡΟΣΟΧΗ: κλίνεται μόνο στον πληθυντικό Χειμερινά στρατόπεδα
Multus-a-um επίθετο β’ πολύς
Conloco (1) εγκαθιστώ
Ex + αφαιρετική
Qui-quae-quod αναφορική αντωνυμία Ο οποίος
Quattuor απόλυτο αριθμητικό τέσσερα
Nervii-orum αρς. Β’ Νέρβιοι
Hiemo(1) ξεχειμωνιάζω
Iubeo-iussi-iussum-iubere (2) διατάζω
Tres-tres-tria απόλυτο αριθμητικό Τρεις, τρία
Impero(1)+ Δοτική + τελικό απαρέμφατο διατάζω
Belgae-arum αρσ. Α’ Βέλγοι
Remaneo-remansi-……..-remanere (2) παραμένω
Legatus-I αρς. Β’ Διοικητής, αρχηγός της λεγεώνας
Omnis-is-eεπίθετο γ’ όλος
Castrum-I ουδ. Β’ ΠΡΟΣΟΧΗ:Είναι ετερόσημο:

ΕΝΙΚΟΣ= φρούριο

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ=στρατόπεδο

Importo(1) εισάγω
Miles-militis αρς. Γ ’ στρατιώτης
Hic-haec-hoc δεικτική αντωνυμία Αυτός-ή-ό
Verbum-i ουδ. Β’ λόγος
Admoneo-admonui-admonitum-admonere(2) συμβουλεύω
Hostis-is αρσενικό γ’ ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ εχθρός
Advento(1) Φτάνω, πλησιάζω
Audio-audivi-auditum-audire(4) ακούω
Speculator-speculatoris

αρσενικό γ’

κατάσκοπος
Noster-nostra-nostrum κτητική αντωνυμία Δικός μας-δική μας-δικό μας
Is-ea-id δεικτική αντωνυμία Αυτός-ή-ό
Prope+ αιτιατική Κοντά
Nuntio(1) αναγγέλλω
vis (θηλ. γ’ ελλειπτiκό) δύναμη
caveo – cavi – cautum – cavere(2) φυλάγομαι, προσέχω
debeo – debui – debitum – debere (2) οφείλω, πρέπει
de + Αφαιρετική à κίνηση από τόπο
collisis (αρσενικό γ΄) ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ο λόφος
caedes –is (θηλυκό γ) η σφαγή
perpetro –avi – atum –are (1) κάνω, πράττω

caedem perpetro = κατασφάζω

soleo – solitus sum –dolere (2)  (ημιαποθ.) συνηθίζω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

PLURALIS PLURALIS SINGULARIS PLURALIS
ΑΡΣ./ΘΗΛ. ΟΥΔΕΤ. Ελλειπτικό θηλυκό
N.   tres Tria Vis Vires
G. trium Trium —– Virium
D.   tribus Tribus —– Viribus
A.   tres Tria Vim Vires-viris
V   —– —– —– Vires
AB. tribus Tribus vi viribus
 • Η εμπρόθετη αφαιρετική  ex quibus δηλώνει το διαιρεμένο όλο. Η εμπρόθετη (με την ex ή de) αφαιρετική αντί για τη γενική διαιρετική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το συγκριτικό και τον υπερθετικό των επιθέτων, με τα αριθμητικά και τις αντωνυμίες. Υποχρεωτικά χρησιμοποιείται ο εμπρόθετος τύπος, όταν το αριθμητικό είναι άκλιτο: π.χ. nemo e decem

[1] Χρησιμοποιώ τα θέματα pot και pos και κλίνω κανονικά το ρήμα sum.Όταν το ρήμα αρχίζει από φωνήεν, χρησιμοποιώ το pot και, όταν αρχίζει από σύμφωνο, το pos. π.χ. possum,potes,potest,possumus,potestis,possunt

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © …για το Μάθημα των Θρησκευτικών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση