Σεπ 12
12

Οι νέοι Διευθυντές στις διευθύνσεις Ββάθμιας

Κάτω από (ΥΠΔΒΜΘ) από στις 12-09-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr

Email : stelexi@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Α. Καλογερά, Φ. Τσίγκανου

Τηλέφωνο : 210 344 2353, 210 344 2264

FAX : 210 344 2266

Μαρούσι, 12 / 09 /2012

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ

Υ- 50 / 105041 /Δ2
Τοποθετούμε στις κενούμενες θέσεις Διευθυντών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τους παρακάτω υποψηφίους κατά σειρά εγγραφής τους στους οικείους αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους για το υπόλοιπο της θητείας ως εξής:

1.Ιατρίδου Μαρία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

2.Φαλούκας Αθανάσιος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

3.Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

4. Βαρελάς Αριστοτέλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.

5.Σταμέλος Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Οι ανωτέρω Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία έως 31-7-2015, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στην αριθμ.1/06-09-2012

Πράξη του. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4024/2011.

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 17-09-2012.Αφήστε μια απάντηση