ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  • Σε κάθε οργανισμό η  ποσότητα  DNA είναι σταθερή και ίδια σε όλα τα είδη κυττάρων του.
  • Στους ανώτερους οργανισμούς τα σωματικά κύτταρα είναι διπλοειδή ενώ οι γαμέτες  είναι απλοειδείς.
  • Κατά κανόνα, η ποσότητα του DNA είναι ανάλογη με την πολυπλοκότητα του οργανισμού.

   Αποθήκευση γενετικής πληροφορίας. Έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Γενετικό       υλικό των κυττάρων και των περισσότερων ιών. Οι RNA ιοί έχουν γενετικό υλικό RNA.

  Διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας

  1. Δημιουργείται μεταξύ υδροξυλίου του 3΄ανθρακα της Τα νουκλεοτίδια συνδέονται μεταξύ τους  με 3΄-5΄ φωσφοδιεστερικό δεσμό και σχηματίζουν μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα.
  2. Ο φωσφοδιεστερικός δεσμός είναι ομοιοπολικός δεσμός.πεντόζης του πρώτου νουκλεοτιδίου και της φωσφορικής ομάδας του 5΄ανθρακα της πεντόζης του επόμενου νουκλεοτιδίου.

Ο δεσμός ονομάζεται 3΄-5΄φωσφοδιεστερικός δεσμός.Ο προσανατολισμός της αλυσίδας  είναι 5΄→3΄.

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ-ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ:ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:DNA. ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Η ΟΡΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top