ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

  • 1. ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

1α)Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες:ανευπλοειδίες:                                            α)μονοσωμία (Σύνδρομο Turner)

β)τρισωμία (Σύνδρομο Down, Σύνδρομο Klinefelter)

1β)Δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες

α) Έλλειψη (cri-du-chat)   β)Διπλασιασμός

    γ)Αναστροφή   δ)Μετατόπιση

  • 2. ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

           2α) αντικατάσταση    2β) έλλειψη    2γ) προσθήκη

 

 

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Η ΟΡΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top