ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π για τις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικήε επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, 1ης περιόδου 2018.

http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1205-exet_iek_2018_programma_theor