ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Β΄ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 Α΄

Εχουν παραλειφθεί οι συμβάσεις των μη πιστοποιημένων εκπ/τών – οι οποίοι πληρώθηκαν με  Απόδειξη παροχής υπηρεσιών- του φθινοπωρινού εξαμήνου 2017 Α΄ καθώς και οι συμβάσεις όλων των μη πιστοποιημένων εκπ/τών του εαρινού εξαμήνου 2018 Β΄.