ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΝΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018Β

Η προθεσμία εγγραφών των υποψήφιων καταρτιζομένων για τα ΔΙΕΚ παρατείνεται έως την Τρίτη 18-9-2018 και ώρα 20:00.