ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ 2018-2019

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση για την ειδικότητα Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος Α΄εξαμήνου στο ΙΕΚ Σερρών- επειδή η ειδικότητα στο ΙΕΚ Σερρών δεν θα λειτουργήσει λόγω μικρού αριθμού αιτήσεων -μπορούν να καταθέσουν χειρόγραφη αίτηση στο ΙΕΚ Σιδηροκάστρου μέχρι την Παρασκευή 21-9-1018.