Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ απαιτούνται τα κάτωθι :
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
  2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Φωτοαντίγραφο
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ (από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
  4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (από το ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ)
  7. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ   (ΠΡΟΣΟΧΗ: από 24 ετών και άνω, ατομικό)
  8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (από το ΙΚΑ)
  9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΜΚΑ
Τα έγγραφα της πρακτικής μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων