2 ίσον 4

Η λύση της εξίσωσης (με άπειρες δυνάμεις)

    \[x^{x^{x^{x{{\dots}}}}} = 2 \]

θα μπορούσε να βρεθεί ως εξής:

    \[a = x^{x^{x^{x{{\dots}}}}} = 2 \Leftrightarrow x^a = 2 \Leftrightarrow x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}\]

Παρατηρείστε ότι βρίσκουμε την ίδια λύση για την εξίσωση (πάλι με άπειρες δυνάμεις)

    \[ x^{x^{x^{x{{\dots}}}}} = 4 \]

Πράγματι ισχύει:

    \[ b = x^{x^{x^{x{{\dots}}}}} = 4 \Leftrightarrow x^b = 4 \Leftrightarrow x^4 = 4 \Leftrightarrow x = \sqrt[4]{4} = \sqrt{2} \]

Συνεπώς 2=4 ;;
…………………
διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ http://quantumfrontiers.com/2013/01/23/unsolvable/#commentsΑφήστε μια απάντηση