Σύστημα Μετάδοσης της Κίνησης

Σκοπός του Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης 

Είναι:

  1. Η μεταφορά της περιστροφικής κίνησης του κινητήρα, στους κινητήριους τροχούς.
  2. Να μεταβάλλει τις στροφές και την ροπή που παρέχει ο κινητήρας ώστε οι κινητήριοι τροχοί να παίρνουν την απαιτούμενη ελκτική δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίζουν τις διάφορες αντιστάσεις κίνησης του οχήματος.
  3. Η δυνατότητα αναστροφής κίνησης των τροχών για την οπίσθια πορεία του οχήματος.
  4. Η αλλαγή της κατεύθυνσης της κινήσεως από ευθύγραμμη σε εγκάρσια έτσι ώστε να φθάνει στους τροχούς.
  5. Να δίνει διαφορετική περιστροφική ταχύτητα σε κάθε κινητήριο τροχό, όταν το όχημα κινείται σε καμπύλη τροχιά.
  6. Η διανομή της κίνησης και της ροπής στους εμπρόσθιους και στους οπίσθιους τροχούς.

Συμπλέκτης

Κιβώτιο Ταχυτήτων

Διαφορικό

Αφήστε μια απάντηση