Επικοινωνία etwinning live

Online επικοινωνία στο χώρο του TwinSpace του έργου μας είχαμε οι ιδρύτριες του έργου κ.Άννα Φανουργιάκη και Σταματία Γερονάτσιου με την κ.Σοφία Γάκη με θέμα τη σχεδιοθήκη του έργου μας που ετοιμάζεται για το ταξίδι στα 22 σχολεία μας.Το ταξίδι θα ξεκινήσει από το Νηπιαγωγείο Μεσορόπης.

Την Κυριακή 20 Οκτώβρη 2019 πραγματοποιήθηκε live επικοινωνία στο χώρο του etwinning live μεταξύ των ιδρυτριών του έργου μας. Το περιεχόμενο και ο προγραμματισμός του ταξιδιού της σχεδιοθήκης, οι παρουσιάσεις των ζωγράφων από τις ομάδες και η δημιουργία σχετικής σελίδας, η δημιουργία εφημερίδας για το έργο ήταν τα θέματα της αναγκαίας και χρήσιμης συζήτησης. 

 

Μια επικοδομητική και ουσιαστική επικοινωνία είχαμε σήμερα 12 Οκτώβρη 2019 στο χώρο του etwinning live οι ιδρύτριες του έργου μας Άννα Φανουργιάκη και Σταματία Γερονάτσιου.Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης του έργου από τους εκπαιδευτικούς αλλά και η γενικότερη  πορεία του ήταν τα κυριότερα θέματα της ζωντανής επικοινωνίας μας.

Αφήστε μια απάντηση