5 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ:

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ : 28 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 28 ΘΕΜΑΤΑ 2 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ_opt

Κατεβάστε το αρχείο και άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ : 27 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 27 ΘΕΜΑΤΑ 2 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ_opt

Κατεβάστε το αρχείο και  άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ : 36 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 36 ΘΕΜΑΤΑ 2 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ – Π.Π.- ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ _opt

Κατεβάστε το αρχείο και  άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ : 68 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 68 ΘΕΜΑΤΑ 2 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ_opt

Κατεβάστε το αρχείο και  άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ – ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΓΡΑΦΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ : 72 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 72 ΘΕΜΑΤΑ 2-ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Α.Ο. – ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ _opt

Κατεβάστε το αρχείο και άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: 75 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 75 ΘΕΜΑΤΑ 2 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1ο ΜΕΡΟΣ _opt

Κατεβάστε το αρχείο και άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 32 ΘΕΜΑΤΑ 2 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 32 ΘΕΜΑΤΑ 2 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ_opt

Κατεβάστε το αρχείο και άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 64 ΘΕΜΑΤΑ 4 με ενδεικτικές απαντήσεις

Πατήστε: 64 ΘΕΜΑΤΑ 4 – ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ _opt

Κατεβάστε το αρχείο και άνοιγμα με Νitro ή Adobe Acrobat Reader

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση