Ένα παιχνίδι για τη διαφορετικότητα.

Diversity Volcano, ένα επιδαπέδιο παιχνίδι σε κάνει Πολίτη του Κόσμου!

 

 

Το Diversity Volcano – Το Ηφαίστειο της Διαφορετικότητας είναι ένα πρωτοποριακό παιχνίδι που χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο με στόχο την κατανόηση και την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες όπως αυτήν της διαφορετικότητας, της διαπολιτισμικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων!

Απευθύνεται σε μαθητές από 11 έως 14 ετών, στοχεύοντας στην αναγνώριση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατανόηση της σημασίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα επιδαπέδιο παιχνίδι γνώσεων το οποίο δημιουργήθηκε από το Generation 2.0 RED σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς που ειδικεύονται στην κατασκευή παιχνιδιών, ώστε να αξιοποιηθούν στην πράξη οι γνώσεις που έχουν διδαχθεί τα παιδιά από την Ε’ Δημοτικού έως και την Γ’ Γυμνασίου. Οι παίκτες καλούνται να μετακινηθούν πάνω σε έναν παγκόσμιο χάρτη απαντώντας ερωτήσεις γνώσεων  για διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, δικαιώματα και παραδόσεις, ώστε να γίνουν Πολίτες του Κόσμου! Οι ερωτήσεις διαφέρουν σε δυσκολία ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών.

Δημοσιεύθηκε στην Διαφορετικότητα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.