Ωριαίο διαγώνισμα Α κεφαλαίου

image0011.gif

Κεφάλαιο 1ο :  

 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο αιώνα  

  ( σελ. 42-54 )

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

1.Να συμπληρώσετε την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ δίπλα από κάθε πρόταση :

1 Η προσάρτηση των Επτανήσων στην Ελλάδα έγινε το 1864 ……………………
2 Το 1917 η κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης …………………………….
3 Στο τέλος του 20ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα τις πρώτες σοσιαλιστικές ομάδες ………………..
4 Προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ιδρύθηκε η ΓΕΣΕΕ ………………….
5 Το 1910 οι πρόοδοι της οικονομίας ήταν εμφανείς ……………………..
6 Το καλοκαίρι του 1914 ξέσπασε ο Α Παγκόσμιος πόλεμος …………………
7 Ο ιδιόμορφος δανεισμός δεν ήταν θεωρητικός ………………………..
8 Η ΟΥΛΕΝ έκανε επενδύσεις στο τηλεφωνικό δίκτυο ……………………..
9 Η Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1928 ………………………
10 Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Ι Μεταξάς εγκαθίδρυσε Προεδρική Δημοκρατία ………………………

Μονάδες 20

2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο του ιστορικού όρου «διχοτόµηση της δραχµής»

Μονάδες 10

3. Ποιες κοινωνικές δυνάμεις συσπειρώθηκαν γύρω από το Βενιζέλο και ποιος ήταν ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Μονάδες 20

4. Λαμβάνοντας υπόψη το παράθεμα που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τους βασικούς παράγοντες που εξασφάλισαν θετική οικονομική πορεία στην Ελλάδα του μεσοπολέμου.

Οι βασικές συνιστώσες που αποτελούσαν τη νέα αφετηρία στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας ήταν η ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης και η οριστική επίλυση του αγροτικού ζητήματος, η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, η ανασυγκρότηση και η επαύξηση της ναυτιλίας, η ανάπτυξη του τραπεζικού κεφαλαίου και ο πολλαπλασιασμός των ανωνύμων εταιρειών. Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα παραγωγικά έργα, οι οδικές κατασκευές, οι επισκευές λιμανιών, τα στεγαστικά έργα για τους πρόσφυγες, τα εγγειοβελτιωτικά έργα στη Μακεδονία, καθώς και τα οικονομικά μέτρα, όπως η σταθεροποίηση του νομίσματος και η δημιουργία της Τράπεζας Ελλάδος και η εφαρμογή της νέας διατίμησης για την προστασία της εθνικής βιομηχανίας, συνέβαλαν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σ. Τζόκας, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εγχείρημα τον αστικού εκσυγχρονισμού, 1928-Η οικοδόμηση τον αστικού κράτους, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 2002, σελ. 5

Μονάδες 50

Ωριαίο διαγώνισμα Α Κεφαλαίου

image001.gif


ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Κεφάλαιο 1Ο :                                            

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο αιώνα                               

( σελ. 42-54 )

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

 

1.Να συμπληρώσετε τη χρονολογία που λείπει:

 

α/α

Στήλη Α:

Ιστορικό γεγονός

Στήλη Β:

Χρονολογία

 

1

 ενσωμάτωση Θεσσαλίας

 

 

2

η κυβέρνηση Βενιζέλου αποφασίζει την ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης

 

 

3

συναντάμε στην Ελλάδα σοσιαλιστικές ομάδες και εργατικές ομαδοποιήσεις

 

 

4

τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 240.000.000. τα έξοδα 181.000.000 παρά τις στρατιωτικές δαπάνες

 

 

5

ο Βενιζέλος χάνει τις εκλογές, αναλαμβάνουν τα φιλοβασιλικά κόμματα.

 

 

6

αίτημα Ελλάδας στην ΚΤΕ για πρόσθετο δάνειο

 

 

7

ξεσπά στη Ν. Υόρκη η οικονομική κρίση.

 

 

8

η κυβέρνηση αναστέλλει τη μετατρεψιμότητα της δραχμής και την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων

 

 

9

 επιβολή δικτατορίας από τον Ιωάννη Μεταξά

 

 

10

αρχίζει τη λειτουργία της η Τράπεζα της Ελλάδος

 

 

 

Μονάδες 20

 

2.Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο του ιστορικού όρου Φεντερασιόν

Μονάδες 10

3. Οι μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της ύδρευσης και της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

Μονάδες 20

4.Πώς η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920 αντιμετώπισε το οικονομικό αδιέξοδο, που δημιουργήθηκε από την ανάκληση του ιδιόμορφου εξωτερικού δανείου, το οποίο είχε εγκριθεί από τους Συμμάχους, για να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο;

Μονάδες 50

Στην απάντησή σας να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις με τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο κείμενο.

Κείμενο

Τελικά, το 1922 η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασμό υποτίμησης και εσωτερικού δανείου. Όσοι κατείχαν τραπεζογραμμάτια1 (δηλαδή περίπου οι πάντες, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα) υποχρεώθηκαν να τα διχοτομήσουν, να ανταλλάξουν το μισό τραπεζογραμμάτιο με κρατικά ομόλογα και να κρατήσουν το άλλο μισό, το οποίο διατήρησε την ονομαστική αξία τού ολοκλήρου. Αλλά και τα νέα χρηματικά μέσα που απέκτησε έτσι το Δημόσιο δεν έσωσαν την κατάσταση: απορροφήθηκαν πολύ γρήγορα από τις συνεχώς αυξανόμενες δημόσιες δαπάνες και τον πληθωρισμό.

1 τραπεζογραμμάτιο: χαρτονόμισμα

Γ.Β. Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους 1830-1920, τ. Β΄,

Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, Αθήνα 2005, σ.886

Ωριαίο διαγώνισμα Α Κεφαλαίου

image006.gif


ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Κεφάλαιο 1Ο :                                             ΟΝΟΜΑ :……………………………

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο αιώνα                                 ΒΑΘΜΟΣ :………………………….

( σελ. 42-54 )

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

 

 

1.Να συμπληρώσετε τη χρονολογία που λείπει:

 

α/α

Στήλη Α:

 

Ιστορικό γεγονός

Στήλη Β:

 

Χρονολογία

 

1

 ενσωμάτωση Επτανήσων

 

 

2

Λαύριο, οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις

 

 

 

3

ξεσπά ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

 

 

 

4

 αναγκαστικό δάνειο

Η επανάληψη του πειράματος

 

 

5

Μεσοπόλεμος

 

 

6

ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος

 

 

7

Αυτή τη δεκαετία όλο και περισσότερα κράτη απέκτησαν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα

 

 

8

τέλος βαλκανικών πολέμων

 

 

9

 Η ΟΥΛΕΝ κατασκευάζει φράγμα στο Μαραθώνα

 

 

10

εκδηλώνονται στην Ελλάδα οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης

 

 

 

Μονάδες 20

 2. Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο του ιστορικού όρου “κλήριγκ”

Μονάδες 10

3. Τι επετεύχθη με την ίδρυση της Τράπεζας της Ελάδος

Μονάδες 20

4. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του παρακάτω κειμένου:

Να αποτιμήσετε τη σημασία της ίδρυσης συνεταιρισμών για την επιτυχία της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1917.

Μονάδες 50

«Η αγροτική μεταρρύθμιση και ο συνακόλουθος τεμαχισμός της γης συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, με τη μορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος, που αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των μικρών παραγωγών και αφετέρου στη μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονομία. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισμών δημιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνημα μεγάλη ώθηση. Τα προβλήματα που είχαν σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή εκμετάλλευση του μικρού παραγωγού από τους μεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόμη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που πρόσφεραν οι συνεταιρισμοί…»

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΕ΄ , σ. 76.