9.Η κρίση του 1932

Οι σημειώσεις του μαθήματος

Από την εκπομπή της ΕΤ “Πανόραμα του αιώνα” ντοκιμαντέρ

για
1. την κρίση του 1929 στην Αμερική

και 

2.τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα.:


21-03-04_1282646_21.jpg

4 Ιουλίου 1928.Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης  Ζαΐμη

ορκωμοσία κυβέρνησης Βενιζέλου. Θα διαλυθείκαι θα προκηρύξει ξανά εκλογές

21-03-04_1282646_51.jpg

(Ο Βενιζέλος στις  19 Αυγούστου 1928 κερδίζει τις εκλογές .)

17 Οκτωβρίου, μετά την ορκωμοσία διαβάζει

τις προγραμματικές του δηλώσεις στη βουλή

21-03-04_1282646_81.jpg

Άγκυρα, 30 Οκτωβρίου του 1930

Ο Βενιζέλος με τον Ινονού μετά την υπογραφή

του συμφώνου φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας

21-03-04_1282646_121.jpg

Βόλος, Μάιος του 1931

Επίσκεψη Βενιζέλου σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας.

(πολιτική ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας σε συνθήκες

παγκόσμιας κρίσης )

21-03-04_1282646_161.jpg

Αθήνα, δεκαετία του 1930

Τορναδόροι

Το βιοτικό επίπεδο των εργατών στο όριο της επιβίωσης

 

ΠΗΓΕΣ

 

 

Συνθέτοντας τις πληροφορίες του σχολικού σας βιβλίου με αυτές του παραθέματος να δείξετε:

α)Τους λόγους που οδήγησαν την ελληνική οικονομία στην κρίση του 1932

β) Τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης

[Τα κρίσιμα χρόνια 1928 – 1932]

(…) Την εξεταζόμενη τετραετία (1928-1932) στο μεγαλύτερο διάστημά της, με εξαίρεση το 1932, σύμφωνα πάντοτε με τις προηγούμενες έρευνες, οι δείκτες της αγροτικής παραγωγής σε αξία και όγκο χαρακτηρίζονται από μια φθίνουσα τάση. O συνδυασμός της πτώσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του 1929, με τις κακές αγροτικές σοδειές της περιόδου 1929-1931, συνιστούν ένα καταλυτικό στοιχείο για την υποχώρηση της ελληνικής γεωργίας με τα επακόλουθα αρνητικά κοινωνικά αποτελέσματα και την περιορισμένη συμβολή της στην όλη αναπτυξιακή προσπάθεια. Tα μεγάλα έργα στην ύπαιθρο δεν μπορούν να αποδώσουν ακόμη, ενώ δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην εξισορρόπηση του εξωτερικού ισοζυγίου και διαταραχές στη νομισματική ισορροπία, όταν την ίδια στιγμή οι πρακτικές και η συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος στην αγροτική περιφέρεια οδηγούν τους αγρότες στην υπερχρέωση.

O βιομηχανικός τομέας φαίνεται να κινείται κατά διαφορετικό τρόπο. Κάτω από το καθεστώς του υψηλού προστατευτισμού, της στροφής του τραπεζικού κεφαλαίου στη βιομηχανία και τη μεγάλη συμπίεση του κόστους εργασίας, διακρίνεται από μια σταθερή άνοδο.(…)

Στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα την περίοδο 1929-1932, οι τιμές πέφτουν στην Ελλάδα πολύ λιγότερο σε σχέση με ό τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. αυτή η αντοχή που επέδειξε η ελληνική οικονομία απέναντι στα αρνητικά αποτελέσματα της διεθνούς κρίσης ευνοεί τη νομισματική αποσταθεροποίηση, καθώς υπερτιμάται η δραχμή απέναντι στα ξένα νομίσματα. Θα είναι ακριβώς τον Σεπτέμβριο του 1931, όταν η Αγγλία θα αποσυνδέσει τη λίρα από το χρυσό, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένη την ελληνική δραχμή που ήταν προσδεμένη στο χρυσό μέσω της αγγλικής λίρας. Οι προσπάθειες του Eλ. Βενιζέλου να διατηρήσει σταθερή τη δραχμή με όσα συναλλαγματικά αποθέματα διέθετε η Τράπεζα της Ελλάδος και με την προσφυγή στο ξένο δανεισμό, αποτυγχάνουν και με τον αναγκαστικό Νόμο της 28ης Σεπτεμβρίου 1931 αίρεται de facto η σταθεροποίηση της δραχμής για να επικυρωθεί κατόπιν με το Νόμο 5422 της 26ης Απριλίου 1932, με τον οποίο καταργείται το σύστημα κανόνος συναλλάγματος χρυσού και επανέρχεται το σύστημα της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Ενώ λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Μαΐου 1932, η κυβέρνηση θα κηρύξει χρεοστάσιο. H Ελλάδα δεν μπορούσε πλέον να πληρώσει τα χρέη και τους τόκους της.

(…)

Πηγή: Απόσπασμα από δημοσίευμα του Θανάση Καλαφάτη,
Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Καθημερινή

http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathglobal_8_21/03/2004_1282646

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

«Ευημερία (τεχνητή)» – σελ. 53-54 ( Η κρίση … αισιοδοξίας )

«Κλήριγκ»-   σελ. 54 (Στο  εξωτερικό εµπόριο  … θετικά στοιχεία)

 

 

 

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

δεκαετία 1920: [σελ. 54], σκοτεινές εποχές με οικονομικά προβλήματα

άνοιξη 1932: [σελ. 54], η κυβέρνηση αναστέλλει τη μετατρεψιμότητα της δραχμής και την εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων.

δεκαετία 1930 : [σελ. 54], όλο και περισσότερα κράτη αποκτούν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα

4 Αυγούστου 1936: [σελ. 54], επιβολή δικτατορίας από τον Ιωάννη Μεταξά