Δ1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων

Οι σημειώσεις του μαθήματος

200px-ekkatharistiki_dilosi_ellinotourkikis_antallagis_plythismon_sel1_19271216a.jpg

 

Δήλωσις Εκκαθαρίσεως Περιουσίας κατά την ανταλλαγή

ελληνοτουρκικών πληθυσμών (1923-1927).

 Πηγή : http://el.wikipedia.org/wiki

 

contentsegment_11605514w310_h_r0_p0_s1_v1jpg.jpg

Αριστερά, «Θεοτόκος θρηνωδούσα», 18ος αιώνας, Βυζαντινό Μουσείο.

Δεξιά, βιβλίο πιστοποιητικών ταυτότητας, Σωματείο «Η Νέα Σινασός»

 

Τα κειμήλια της προσφυγιάς

Λατρευτικά αντικείμενα και ντοκουμέντα από τη Μικρά Ασία

(Έκθεση στο Βυζαντινό μουσείο )

Πηγή: Εφημερίδα Το Βήμα

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artId=275959&dt=30/06/2009

 

ΠΗΓΗ

Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο στο οποίο να εκθέτετε την άποψή σας για το βαθμό στον οποίο κατορθώθηκε η τήρηση του ένατου άρθρου της Σύμβασης της Λοζάνης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ

ΑΡΘΡΟ 9

Η ακίνητος, αγροτική ή αστική περιουσία, η ανήκουσα εις τους μετανάστας, εις τας εν τω άρθρω 9 αναφερόμενας κοινότητας, ως και η παρά των μεταναστών ή των κοινοτήτων εγκαταλειπομένη κινητή περιουσία θέλουσιν εκκαθαρισθή συμφώνως προς τα κατωτέρω διατάξεις υπό των μικτών επιτροπών των προβλεπομένων εν άρθρω 11.

Αι περιουσίαι αι κείμεναι εις τα εδάφη τα υπαγόμενα εις την υποχρεωτικήν ανταλλαγήν, ανήκουσαι δε εις εκκλησιαστικά ή εις ευγή καθιδρύματα, κοινοτήτων εγκατεστημένων εις έδαφος μη υπαγόμενον εις την ανταλλαγή θέλουσιν ομοίως εκκαθαρισθή υπό τους αυτούς όρους.

 

Προσοχή ! ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενική διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσµών»– σελ . 160 (Όπως είδαµε … Πληθυσµών)

«Γραφεία Ανταλλαγής Πληθυσµών» – «Ανώτατο Συµβούλιο »- σελ . 160 (Η προσωρινή … αποκατασταθεί)

«Πρωτοβάθµιες – Δευτεροβάθµιες Επιτροπές Εκτίµησης»– σελ . 160– 161 (Για την οριστική … πλευρά)

 

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1924 : [σελ. 160], σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ανταλλαγής Πληθυσμών που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας.