Α3. Η περίθαλψη

Οι σημειώσεις του μαθήματος

 

ΠΗΓΗ: Σπύρος Λαζαρίδης, Δι’ εγκαταστάσεως 1914
http://www.tsalimi.gr/files/Di_egk_1914.pdf

 

Ο Νίκος Καζατζάκης και το Υπουργείο Περιθάλψεως
από την εκπομπή της ΕΡΤ
ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
(ψηφιακό αρχείο τηε ΕΡΤ)

http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=8546&tsz=0&act=mMainView&mst=00:13:57:00

 

ΠΗΓΕΣ

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και την περιγραφή των αποφάσεων του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγασών (Βόλος) να αναφερθείτε στην περίθαλψη κατά τα έτη 1914-1921

Συνεδρίαση: 1 / 2/1/1914

1.πράξη: Εισαγωγή εγγράφου του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Εισηγητής: Κουκιάδης, Δημήτριος

Αριθμός Απόφασης: 23

Περιεχόμενα: Εισαγωγή εγγράφου του Ταμείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με το οποίο ζητά τη συνδρομή του Δήμου υπέρ των οικογενειών των εφέδρων του στρατού των κλάσεων 1910, 1911 και 1912 και χορηγία έκτακτης πίστωσης 8.000 δρχ. για το σκοπό αυτό.

Τόμος: 12, σελ. 167

Σημεία Πρόσβασης: Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική
Ταμείο Κοινωνικής Πρόνοιας

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9012-167-1

2.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ.

Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 15

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ. για την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες από τη Θράκη.

Τόμος: 13, σελ. 2

Σημεία Πρόσβασης: Θεματική επικεφαλίδα ως Θέμα: Πρόσφυγες — Θράκη Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-1-1

3.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ.

Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 22

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση στην Νυμφοδώρα Μουστακοπούλου, πρόσφυγα από την Ξάνθη.

Τόμος: 13, σελ. 4

Σημεία Πρόσβασης: Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες — Θράκη Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-4-1

4.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ

. Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 38

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Αριστέας Ρέντζου, πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, για την περίθαλψή του ασθενούς παιδιού της και για την περίθαλψη γενικά των προσφύγων που καταφτάνουν στην πόλη του Βόλου.

Τόμος: 13, σελ. 37

Σημεία Πρόσβασης: Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες, Μικρασιάτες Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

Φυσικό Πρόσωπο ως Θέμα: Ρέντζου, Αριστέα URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-37-1

5.πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.

Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος

Αριθμός Απόφασης: 61

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την προσωρινή περίθαλψη των προσφύγων, οι οποίοι διήλθαν από την πόλη του Βόλου. Τόμος: 13, σελ. 45

Σημεία Πρόσβασης: Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες

Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-45-1

Συνεδρίαση:8 / 5/9/1914

6.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.

Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)

Αριθμός Απόφασης: 81

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των τροφίμων και των λοιπών εξόδων των διερχομένων προσφύγων.

Τόμος: 13, σελ. 60

Σημεία Πρόσβασης: Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες

Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-60-1

7.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ

. Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 93

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την παροχή τροφίμων, τα έξοδα περίθαλψης των προσφύγων και για την τοποθέτηση υαλοπινάκων στους στρατώνες όπου διαμένουν.

Τόμος: 13, σελ. 70

Σημεία Πρόσβασης: Ομιλητής, -ές: Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922) Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες

Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-70-1

Συνεδρίαση: 28 / 12/11/1914

8.Πράξη: Συζήτηση για το επίδομα των προσφύγων.

Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος

Αριθμός Απόφασης: 120

Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της καταβολής του επιδόματος των προσφύγων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των Στρατώνων (στους οποίους διαμένουν οι πρόσφυγες) και την τοποθέτηση υαλοπινάκων

. Τόμος: 13, σελ. 113-114

Σημεία Πρόσβασης: Ομιλητής, -ές: Κωνσταντινίδης, Ρήγας
Χρυσοβελώνης, Ιωάννης, (18..-1922)
Σαράτσης, Νικόλαος, (1877-1949)
Παπαϊωάννου, Νικόλαος, (18..-1923)

Όνομα Θέματος ως Θέμα: Πρόσφυγες

Συλλογικό Όργανο ως Θέμα: Δήμος Βόλου — Κοινωνική πολιτική

URL: http://81.186.130.244:27000/Volos/cntmng?id=9013-113-2

Πηγή:Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών – 1914 http://81.186.130.245/archives/html/1914_.html

Προσοχή !ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«Οργανισµός»– σελ . 140 – 141 (Στην αρχή … γεωργικό κλήρο )

«Ανώτατη διεύθυνσις Περιθάλψεως»– σελ. 141(Κατά την … πολέµου)

«Πατριωτικό Ίδρυµα»– σελ. 142 (διανοµή … πρόσφυγες )

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1914 : [σελ. 140], ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του Οργανισμού περίθαλψης προσφύγων

(1916-1917) :[σελ. 141], περίοδος Εθνικού Διχασμού

Ιούλιος 1917 [σελ. 141], ίδρυση Υπουργείου Περιθάλψεως , στην Αθήνα (προηγήθηκε ίδρυση Ανώτατης Διεύθυνσης Περιθάλψεως στην Θεσσαλονίκη)

1917-1921 : [σελ. 141], οργανωμένη φροντίδα προσφύγων