4ο κεφ. Η ταυτότητα του χάρτη κλίμακα

Δημοσιευμένο στις 9 Οκτωβρίου 2016 Κατηγορία: Γενικά από Γεσθημανή Αποστολίδου  Με ετικέτα ,

Πέτρος Σαμούχος

Γεωγραφία ε΄Κεφ 4ο Η κλίμακα στο χάρτη

Δημοσιευμένο στις 9 Οκτωβρίου 2016 Κατηγορία: Γενικά από Γεσθημανή Αποστολίδου  Με ετικέτα ,

Τι είναι κλίμακα; Πώς σημειώνεται στο χάρτη;

Γεωγραφία Ε΄3ο κεφ. Η ταυτότητα του χάρτη

Δημοσιευμένο στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 Κατηγορία: Γενικά από Γεσθημανή Αποστολίδου  Με ετικέτα

Πηγή:Πέτρος Σαμούχος